Till navigation Till innehåll (s)

Steg 3 - Hur gör jag nu?

Tredje steget i din process handlar om att lista ut vad du behöver för att nå det mål som du har bestämt dig för.

Jag behöver utbildning för att nå mitt mål

För att bli antagen till vidare studier så finns det olika regler för vad du behöver ha läst innan, dessa regler kallas för förkunskapskrav/behörighetskrav. Förkunskaper kan exempelvis vara godkända betyg i svenska, engelska och matematik eller en fullständig gymnasieexamen. Du kan nå behörighetskraven på olika sätt beroende på vad du har studerat tidigare. För att se vilka förkunskaper du behöver ha så kan du leta efter "behörighetskrav" på utbildningssidan. 

Gör en kartläggning av dina tidigare studier. Gå igenom följande frågor:

  • Vad har jag studerat tidigare?
  • Har jag slutfört mina tidigare utbildningar?
  • Har jag mina betyg eller behöver jag beställa dem?
  • Har jag som har en utländsk utbildning skickat mina dokument/betyg/diplom till UHR för utlåtande?
  • Vet jag vad jag behöver ha för att bli antagen till den utbildning jag är intresserad av?

Behörighet till folkhögskola

Behörighet till yrkeshögskolan

Behörighet till universitet/högskola

Studieekonomi

CSN är den myndighet där du kan ansöka om studiemedel. Om du ska studera via Vuxenutbildningen Kunskapsparken behöver du välja Kunskapsparken som skola. Kontakta CSN om du har frågor.

CSN

 Jag vill starta eget företag

Nyföretagarcentrum

Arbetsförmedlingens stöd till att starta eget företag

Redo för nästa steg?

Gå vidare till Steg 4 - Boka tid med studie- och yrkesvägledare