Till navigation Till innehåll (s)

Frågor och svar

Här kan du läsa frågor och svar om vuxenutbildningen

Vem får studera på Komvux?

Du ska vara folkbokförd i Sollentuna kommun. Du ska vara minst 20 år, eller ha gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet. Du som saknar dessa dokument får studera på Komvux från och med juli månad det år du fyller 20 år.

Komvux är till för dig som behöver läsa in grundskolan eller gymnasiet, och för dig som behöver komplettera dina betyg för att ansöka till universitet, högskola eller yrkeshögskola.

För att studera på sfi måste du vara minst 16 år, ha personnummer från Skatteverket och vara folkbokförd i Sollentuna kommun eller vara EU/EES medborgare och bo i Sollentuna kommun.

Vad är Komvux?

Den kommunala vuxenutbildningen omfattar svenska för invandrare, grundläggande samt gymnasial vuxenutbildning. Den är till för dig som behöver komplettera din utbildning.

Fram till dess man fyllt 20 år har man rätt att påbörja en utbildning i gymnasieskolan. Därefter finns möjligheter till olika former av kommunal vuxenutbildning. Det finns dels grundläggande vuxenutbildning som motsvarar grundskolans nivå och dels gymnasial vuxenutbildning som motsvarar gymnasieskolans kurser. Till vuxenutbildningen hör också Lärvux (utbildning för de med intellektuell funktionsnedsättning eller med förvärvad hjärnskada).

Grundläggande vuxenutbildning 

(motsvarar den nioåriga grundskolan)

  • Grundläggande vuxenutbildning ska ge kunskaper som utgör en grund för samhällsliv, yrkesliv och fortsatta studier. De förkunskaper du har bestämmer på vilken nivå studierna ska påbörjas. Studierna avslutas sedan när de individuella utbildningsmålen har uppnåtts. Du väljer själv studietakt, vilket gör att studierna kan kombineras med arbete eller praktik.

Gymnasial vuxenutbildning 

(motsvarar gymnasieskolan för ungdomar)

  • Den gymnasiala vuxenutbildningen följer samma läroplan och ämnesplaner som gymnasieskolan för ungdomar. Vuxenutbildningen är likvärdig med utbildningen i ungdomsgymnasiet, men inte identisk. Tyngdpunkten i kurserna och dess innehåll och omfattning kan skilja sig från ungdomsgymnasiets kurser. Studietakten och antalet kurser liksom kombinationen av dessa (om du läser flera kurser) bestämmer du själv.

Hur bokar jag ett studievägledningssamtal?

Om du redan studerar på någon av våra skolor, ska du i första hand vända dig till din skolas studie- och yrkesvägledare. Boka ett vägledningssamtal på Vuxenutbildningen Kunskapsparken

Hur får jag mina betyg?

Logga in på ditt konto på webbansökan och beställ under fliken Beställ betyg. Om du ska utfärda ett slutbetyg/gymnasieexamen kontakta Kunskapsparken. Vi kan inte skicka betyg via mejl på grund av GDPR. Tänk på att skolan har 14 dagar på sig  att registrera kursbetyg efter avslutad kurs.

Beräkna en handläggningstid för att få ditt betyg på upp till 10 arbetsdagar.

Får jag läsa om kurser för att höja mina betyg?

Nej, du får inte läsa om en kurs som du redan har ett godkänt betyg i. För dig som redan har kunskaper i en kurs eller vill höja godkända betyg anordnas prövningar. Avgiften för prövning är 500kr/kurs. Har du fått ett F i betyg från kommunal vuxenutbildning är prövningen kostnadsfri. Avgiften betalas direkt till den skola där du vill göra prövningen.

Prövningar

Kontakta någon av våra skolor för mer information och anmälan.

Skolor

Hur långa är kurserna?

Kurstiderna varierar beroende på utbildning.

Hur mycket behöver jag läsa för att få heltidsstudier?

Det beror på hur många poäng dina kurser omfattar och under hur många veckor du kommer att studera. Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande: Studietakt: 100% - 20 poäng/vecka 75%   - 15-19 poäng/vecka 50%   - 10-14 poäng/vecka 25%   - 5-9 poäng/vecka.

Hur ansöker jag till en kurs?

Om du vill anmäla dig till en kurs skapar du först ett konto i webbansökan för att sedan göra en ansökan. Webbansökan hittar du längst ner på den här sidan.

När kommer beskedet?

När får jag veta om jag fått plats på kursen eller utbildningen jag har sökt? Kallelse skickas från sökt skola cirka en till två veckor före kursstart.

Om du inte har fått kallelse från skolan kan du kontakta skolan direkt. Om du inte har fått plats får du besked om det av sökt skola. Kontakta Vuxenutbildningen Kunskapsparken i Sollentuna för att hitta en annan skola.

Kontakta skolan direkt

Startar alltid kurserna?

Kurserna startar endast vid tillräckligt stort deltagarantal.

Finns det platsgaranti?

På gymnasial nivå finns det ingen platsgaranti. Om det är fler sökande än det finns ekonomiska resurser för görs ett urval.

Kan jag ansöka efter sista ansökningsdag?

Nej, du kan inte ansöka efter sista ansökningsdag och det finns inga reservplatser. Efter sista ansökningsdag är du välkommen att söka kurser med ett senare startdatum. För gymnasiala kurser är sista ansökningsdag 8 veckor före kursstart och för grundläggande kurser är sista ansökningsdag 3 veckor före kursstart.

Hur gör jag om jag vill tacka nej till en kurs eller göra avbrott på en kurs?

Kontakta den skola som du är antagen till och meddela att du vill tacka nej till kursen eller göra avbrott på kursen. Kontaktuppgifter till skolorna

Finns det hjälp för mig som har gamla kunskaper i matematik?

För att underlätta för dig som vill studera matematik och har förkunskaper grundade på de gamla kurserna (matematik A-E) eller behöver fräscha upp dina kunskaper, har det tagits fram orienteringskurser, som är ett tillval till de ordinarie kurserna i matematik. De är tänkta att täcka de "kunskapsluckor" som eventuellt kan finnas, eftersom innehållet i de gamla och nya kurserna till viss del skiljer sig åt.

Vad är studiestödspoäng?

Varje kurs har ett antal gymnasiepoäng eller verksamhetspoäng. Poängen visar kursens omfattning och ligger till grund för beräkningen av studiemedel.

Webbansökan