Till navigation Till innehåll (s)

Behöver du hjälp att ta nästa steg?

Vägledning är en process som ska underlätta förståelsen av dig själv och dina valmöjligheter inom utbildning och arbete. Du väljer själv målsättning för din framtid.

Vägen till ditt nästa steg är en process

För att ta ditt nästa steg behöver du bli medveten om vad du är bra på och vad du är intresserad av i förhållande till vilka alternativ som finns. Då påbörjar du en tankeprocess kring din framtid. Tänk på att du behöver lägga ner arbete och tid för att göra ett genomtänkt val. Låt din process ta den tid du behöver. 

Processen består av följande steg med tips och övningar som du kan genomföra själv:

  • Steg 1 - Här är jag idag.
  • Steg 2 - Hit vill jag i framtiden.
  • Steg 3 - Hur gör jag nu?

Redo att börja din process?

Börja med Steg 1 - Här är jag idag