Till navigation Till innehåll (s)

Elevenkät 2021

Gemensam elevenkät i Stockholms län inom Komvux och Sfi genomförd 2021.

Enkäterna besvarades under april och maj månad 2021 och riktade sig till studerande inom Sfi, Sfx (svenska för yrkesutbildade) och grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning och yrkesvux.

Enkäterna är framtagna i samarbete mellan kommunerna i Stockholms län och genomfördes som en webbundersökning.

I de två länkarna redovisas hur Sollentunas elever svarat på enkäterna.

Sfi enkät

Vux enkät