Till navigation Till innehåll (s)

Stöd vid studier

Har du kämpat med dina studier? Har du fastnat?

Vi finns här för dig!

Om du är i behov av stöd i dina studier, boka ett möte vid ansökan med någon av våra studie- och yrkesvägledare. För att få stöd behövs ingen diagnosticerad eller upplevd funktionsnedsättning finnas. Skriv att du vill göra ett anpassningsförslag inför dina studier i bokningsrutan. Det finns även möjlighet att kryssa i "Extra stöd och anpassningar i studier" när du fyller i ansökan.

På Vuxenutbildningen Kunskapsparken kan du träffa våra studievägledare, specialpedagog, eller digitaliseringspedagog och tillsammans göra ett anpassningsförslag.

 Anpassning/stöd kan t ex vara:

  • extra tydliga instruktioner
  • stöd att sätta igång arbetet
  • ett undervisningsområde förklarat på annat sätt
  • hjälp att förstå texter
  • anpassade läromedel
  • extra färdighetsträning
  • enstaka specialpedagogiska insatser