Till navigation Till innehåll (s)

Vill du studera en utbildning i en annan kommun

Om du är folkbokförd i Sollentuna kommun och vill söka till en utbildning som inte finns i vårt kursutbud, måste din ansökan först handläggas och godkännas av Sollentuna kommun.

Om Sollentuna kommun erbjuder samma kurs, ska du uppge orsaken till att du söker till en annan kommun. Tänk på att du bara kan söka utbildning som anordnas av en kommun. Du kan inte söka direkt till en privat anordnare.

På grund av handläggningstiden behöver vi din ansökan senast en månad före kursstart.

Ansökan till utbildning i annan kommun

  • Fyll i en ansökan för utbildningen du vill gå. Ansökan hittar du på respektive kommuns hemsida.
  • I ansökan ska du tydligt tala om syfte och mål med utbildningen. Om du läser mot ett slutbetyg eller en gymnasieexamen ska du uppge detta. Detsamma gäller om du läser för att komplettera din behörighet till högre studier.
  • Uppge vilken utbildning som du vill komplettera din behörighet till och namnet på utbildningsanordnaren. Dessa uppgifter är viktiga för att vi ska kunna hantera din ansökan korrekt.

Detta ska också lämnas in med ansökan:

  • Papperskopior på tidigare betyg.
    Om du har en tidigare utländsk utbildning, skicka med kopia på bedömning från UHR/VHS.
  • Söker du en yrkesutbildning och är arbetslös. Skriv ut ett intyg från Arbetsförmedlingen som intygar att du är arbetslös och lämna in det med din ansökan.
  • Om du saknar betyg kan vi även godkänna resultat från nivåtest.

Observera att vi bara kan behandla fullständiga ansökningar. Är din ansökan inte komplett ges avslag. Beräkna handläggningstiden upp till 10 arbetsdagar.

Ansökan tillsammans med betyg ska skrivas ut och lämnas in till oss direkt på vår Självservice, eller skickas in per post till.

Vuxenutbildningen Kunskapsparken
Sollentuna kommun
Turebergsvägen 1B, 3 tr
191 86 SOLLENTUNA

 

 

Kan jag studera i Sollentuna kommun om jag är folkbokförd i en annan kommun?

Om du är folkbokförd i en annan kommun än Sollentuna kommun och vill studera på någon av våra skolor, måste du skriva ut din ansökan du gjort hos Sollentuna kommun och skicka den till vuxenutbildningen i din hemkommun tillsammans med dina betygskopior. Ditt beslut från din hemkommun måste ha inkommit till Sollentuna kommun minst en månad före kursstart.

Är din ansökan inte komplett eller inkommer för sent till Sollentuna kommun kommer du få avslag på din ansökan.
Handläggningstiden kan uppgå till 10 arbetsdagar.