Till navigation Till innehåll (s)

Slutbetyg

Covid-19-pandemin har gjort det svårt för många elever att hinna få slutbetyg från komvux innan den 1 juli 2021 så regeringen har därför beslutat att slutbetyg ska kunna utfärdas till och med den 1 juli 2025.

Slutbetyg

Regeringen har beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg från komvux till och med den 1 juli 2025.

Ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning ska totalt omfatta 2350 poäng, varav 600 poäng kärnämnen och 1750 poäng fritt valda kurser. Följande kurser räknas som kärnämnen på komvux: Svenska A och B eller 1 och 2 (alternativt Svenska som andraspråk A och B eller 1 och 2), Engelska A eller 5, Matematik A eller 1a, 1b eller 1c, Samhällskunskap A eller 1b, Naturkunskap A eller 1a1 och Religionskunskap A eller 1.

Planering mot slutbetyg

Tänker du läsa mot ett slutbetyg på gymnasial nivå och vill få hjälp med att planera eller sammanställa detta, behöver du boka en tid med en vägledare minst en månad innan utfärdandet av ditt slutbetyg. Tänk på att skolan har 14 dagar på sig att registrera kursbetyg och skicka betygskatalog efter avslutad kurs.

Slutbetyg får utfärdas t.o.m. den 1 juli 2025. Fr.o.m. den 2 juli 2025 är det endast gymnasieexamen som får utfärdas.

Har du ett slutbetyg från ett reducerat program utfärdat efter den 1 januari 2010 eller ett samlat betygsdokument boka ett vägledningssamtal med en studie- och yrkesvägledare.

Skärpta krav från 2 juli 2025

Skolverket har skärpt kraven för dig som har ett slutbetyg eller ett avgångsbetyg men inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet från 2 juli 2025. Följ länken nedan för mer information.

Länkar

Skärpta krav