Till navigation Till innehåll (s)

Utländska betyg

Här kan du läsa om regler kring utländska betyg

Information om bedömning av utländska betyg

Har du en utländsk gymnasieutbildning, universitetsutbildning eller eftergymnasial yrkesutbildning kan Universitets- och Högskolerådet (UHR) bedöma om din utbildning motsvarar en svensk utbildning. En sådan bedömning kan man bland annat använda när man söker till högre studier eller arbete i Sverige.

Reglerade yrken

Vissa yrken är reglerade genom lag. Det betyder att det finns en beskrivning av vad som krävs för att få arbeta inom yrket. Det kan vara en examen eller en auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande.

För att få arbeta inom ett sådant yrke måste man ansöka om erkännande hos den behöriga myndigheten för yrket som till exempel Revisorsnämnden (auktoriserad revisor), Socialstyrelsen (hälso- och sjukvårdsyrken) och Jordbruksverket (veterinär).

Vidare studier med utländska betyg

På Antagning.se kan du titta på behörighetsreglerna för utländska betyg samt räkna ut meritvärde för ditt utländska gymnasiebetyg.

Länkar

Universitets- och högskolerådet, UHR

Reglerade yrken i Sverige

Behörighetsregler för utländska betyg

Bedömning av utländsk utbildning

Räkna ut ditt meritvärde – Utländsk utbildning