Till navigation Till innehåll (s)

Synpunkter

Studerar du på Komvux och bor i Sollentuna? Har du synpunkter på Vuxenutbildningen i Sollentuna kommun? Är du missnöjd med din utbildning eller skola?

Så här ska du göra steg för steg:

  1. I första hand vända dig till din lärare.
  2. I andra hand vända dig till den utbildningsansvarige, rektor, på din skola.
  3. Om dina klagomål inte åtgärdas kan du vända dig till Vuxenutbildningen Kunskapsparken i Sollentuna.

Du kan lämna dina synpunkter muntligt eller skriftligt. Du kan vara anonym, men då kan du inte få information om hur vi följer upp ditt ärende. Synpunkter eller klagomål tas om hand så snabbt som möjligt för att rätta till fel som har uppstått. Dina synpunkter bidrar till att förbättra och utveckla vår verksamhet.

En inkommen anmälan är en offentlig handling som allmänheten kan ta del av.