Till navigation Till innehåll (s)

Steg 1 - Här är jag idag

Första steget i din process är att fundera över saker som är viktiga att ta hänsyn till i ditt framtida studie- och yrkesval.

Gör en kartläggning

Skriv ner dina tankar kring frågeställningar som:

  • Har jag tid för studier i mitt liv just nu? Fundera på hur mycket tid du behöver lägga på familj, arbete och fritid.
  • Vad är jag bra på och tycker är roligt? 
  • Vilka tidigare erfarenheter har jag genom studier och arbeten?

Ta hjälp av intressetest

Arbetsförmedlingens intresseguide med 12 frågor för att få förslag på vilka yrken som passar dig och dina intressen. 

Arbetetsförmedlingens intresseguide

Skolverkets guide kan hjälpa dig med övningar och exempel så att du får en tydligare bild av vad som påverkar dig och dina framtida mål.

Skolverkets guide inför studieval

JobbaFrisk - om ett hållbart arbetsliv

JobbaFrisk ger dig information om diagnoser och medicinska tillstånd som är viktiga att känna till inför valet av studier och yrken.

JobbaFrisk - Jobbguide

JobbaFrisknpf - NPF Arbetsliv

Redo för nästa steg?

Gå vidare till Steg 2 - Hit vill jag i framtiden