Till navigation Till innehåll (s)

Elevenkät 2022

Gemensam elevenkät i Stockholms län inom Komvux och Sfi genomförd 2022.

Enkäterna besvarades under oktober och november månad 2022 och riktade sig till studerande inom Sfi, Sfx (svenska för yrkesutbildade) och grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning och yrkesvux.

Enkäterna är framtagna i samarbete mellan kommunerna i Stockholms län och genomfördes som en webbundersökning.

I de två länkarna redovisas hur Sollentunas elever svarat på enkäterna.

Sfi enkät. 274 svar

Vux enkät. 272 svar