Till navigation Till innehåll (s)

Sfi i kombination med yrkesutbildning (Sfi kombo)

Vill du ta en snabbare väg till jobb? Studera till ett yrke samtidigt som du studerar sfi. Du studerar yrkeskurser på gymnasienivå och det ingår arbetsplatsförlagt lärande, yrkespraktik. Förkunskapskrav för att bli antagen till Sfi kombo är kunskaper i svenska som motsvarar kurs C på Sfi.

Här ansöker du till Sfi i kombination med yrkesutbildning

Skriv ”sfi” i fritextfältet i webbansökan så ser du vilka yrkesutbildningar som du kan läsa i kombination med Sfi.

Utbildning under hösten 2023

Regler:

Alla måste göra ett nivåtest i svenska

Det finns olika krav som du måste uppfylla. Ett nivåtest i svenska är ett av dem. Vi kallar dig till ett nivåtest i svenska när vi har fått din ansökan. Det är testet som avgör om du får studera utbildningen, även om du redan har ett betyg i Sfi.

För att få läsa en Sfi kombo-utbildning ska nivåtestet visa att du har samma kunskaper som när du är klar med Sfi-studier på nivå C.

Om du uppfyller kraven kontaktar vi den skola du sökt till, så att du kan börja introduktionskursen i utbildningen.

Börja med introduktionskurs (orienteringskurs)

Alla Sfi kombo-utbildningar börjar med en orienteringskurs. I kursen får du veta mer om det yrke du valt och hur det är att arbeta inom det. Kursen är tre veckor lång och omfattar heltidsstudier. Du måste närvara varje dag under orienteringskursen.

Orienteringskursen ger dig en chans att fundera på om du vill jobba i yrket i framtiden, och om du passar för det. Skolan kommer att ta reda på dina förutsättningar att klara av utbildningen. Innan orienteringskursen är slut får du veta vad skolan tycker och hur du kan fortsätta med dina studier.

Sfi kombo är heltidsstudier

Utbildningen är på heltid och uppdelad i flera delar, ”block”. Om du inte klarar studierna i svenska, eller inte får godkända betyg i varje block, finns det en risk att du inte kan fortsätta utbildningen.

Du behöver använda 40 timmar i veckan för studier och du är i skolan 25 timmar i veckan. Därför är det svårt att arbeta samtidigt som du studerar. Efter skolan och praktiken behöver du lägga tid för studier hemma varje dag.

Om du blir sjuk är det viktigt att du kontaktar skolan så att du får veta vad du missat.

Språket är viktigast

I utbildningen är språket viktigast att klara av. Skolan kommer att avbryta hela utbildningen om du slutar dina studier i svenska eller inte klarar kraven. Du kan inte fortsätta att bara läsa yrkeskurser.

Du kan fortsätta utbildningen om du klarar kraven i svenska igen.

Praktik ingår

I alla yrkesutbildningar ingår praktik, som kallas APL (ArbetsPlatsförlagt Lärande). Du gör praktiken på en arbetsplats och där praktiserar du det du har läst på skolan. APL ska vara 15 procent av utbildningen.

Du följer samma arbetstider som den anställda personalen eller din handledare på arbetsplatsen. Det innebär att Du är på arbetsplatsen på heltid under APL-perioden.

Din handledare på arbetsplatsen kommer att skicka ett intyg till din skola efter praktikperioden, som visar att du har varit där. Intyget berättar också hur du har lyckats med de arbetsuppgifter som du har gjort.

Studiemedel från CSN

Behöver du ansöka om studiebidrag och studielån gör du det på CSN:s hemsida. Du ansöker för hela utbildningen, eller som mest ett år framåt. Studiemedel är ett avtal mellan dig och CSN. Studerar du en yrkesutbildning i kombination med sfi kan du ansöka om studiemedel på 50 %-75 % från CSN för yrkeskurserna på gymnasienivå.

Du måste betala tillbaka pengarna till CSN om du inte fortsätter utbildningen efter tre veckor. Kanske måste du också betala tillbaka pengarna om du hoppar av studierna längre fram i utbildningen.