Till navigation Till innehåll (s)

Äldreomsorg

Här hittar du information för dig som utförare inom äldreomsorg. Du hittar information för respektive insats i flikarna i vänsterspalten.

Stjärnmärkt

Avdelning äldreomsorg på vård- och omsorgskontoret i Sollentuna är sedan mars 2023 Stjärnmärkt. Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum och som utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Utbildningen skapar intresse för samt höjer kompetensen inom demensvård och omsorg. Den lyfter även vikten av en personcentrerad vård och omsorg. Läs mer om Stjärnmärkt på deras hemsida. www.stjarnmarkt.se

logo_stjarnmarkt_stjarnan.jpg

Inspirationsrum 

På Träffpunkt Norrviken finns kommunens inspirationsrum. Ett av rummen har fokus på smarta prylar som gör din vardag lättare. Det andra rummet drivs i samarbete med Seniornet Sollentuna med fokus att utbilda och tipsa om digital teknik som gör ditt liv enklare och roligare.