Till navigation Till innehåll (s)

Ersättning och fakturering

Här hittar du information gällande ersättning och fakturering för insatsen daglig verksamhet.

Ersättning för daglig verksamhet, från den 1 april 2023

Nedan hittar du ersättning för de olika nivåerna inom daglig verksamhet. 

 • Nivå 1: Heltid, minst 6 timmar per dag, 375 kronor per dygn.
              Deltid, upp till 6 timmar per dag, 278 kronor per dygn.
 • Nivå 2: Heltid, minst 6 timmar per dag, 685 kronor per dygn.
               Deltid, upp till 6 timmar per dag, 482kronor per dygn.
 • Nivå 3: Heltid, minst 6 timmar per dag, 1092 kronor per dygn.
               Deltid, upp till 6 timmar per dag, 697 kronor per dygn.
 • Nivå 4: Heltid, minst 6 timmar per dag, 1713 kronor per dygn.
               Deltid, upp till 6 timmar per dag, 1016 kronor per dygn.
 • Nivå 5: Heltid, minst 6 timmar per dag, 2366 kronor per dygn.
               Deltid, upp till 6 timmar per dag, 1349 kronor per dygn.

Habiliteringsersättning

Habiliteringsersättningen för år 2023 har höjts och är 15 kronor per timme. Höjningen har kunnat genomföras tack vare stadsbidrag. 

Habiliteringsersättningen betalas ut retroaktivt vid två tillfällen per år. Utbetalningen sker under juli för perioden januari till juni och därefter i januari för perioden juli till december. 

Vi ber er skicka en samlingsfaktura i juli som avser retroaktiv ersättning januari – juni där antalet totala närvaro timmar framgår samt där vi kan urskilja vilka timmar som avser vilken brukare. Viktigt att ni skriver att fakturan avser retroaktiv höjd habiliteringspeng. Vid årsskiftet skickas ni ytterligare en samlingsfaktura som avser retroaktiv ersättning juli- december.

Information om ersättning för basala hälso- och sjukvårdsinsatser

För de företag som ligger utanför Sollentuna kommun och själva ansvarar för att utföra basala hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL, tillkommer 9 kronor på ordinarie ersättning, per brukare och dag. I fakturaunderlaget ska denna ersättning särredovisas.

 

Fakturauppgifter

Fakturan kan skickas på olika sätt:

 • Via e-faktura.
 • Via fakturaadress:
  Sollentuna kommun
  Skanning VOK1170-11
  191 86 Sollentuna

 

Använd beställningsreferensen VOK1170-11. Fakturering ska göras varje månad i efterskott.

Fakturaunderlag

Fakturan ska innehålla följande uppgifter:

 • Er referensperson (namn, telefonnummer, e-postadress).
 • Ert organisationsnummer/F-skattenummer.
 • Utförd tjänst.
 • Datum/period för utförd tjänst.
 • Specificerade ersättningsanspråk (Nivå)
 • Planerad närvaro (antal dagar heltid respektive deltid)
 • Faktisk närvaro (antal dagar heltid respektive deltid samt antal timmar)
 • Faktisk närvaro (antal timmar)
 • Eventuell avdragen rabatt eller prisjustering med förklaring.
 • Brukarens initialer och fyra första siffror i personnumret. Skriv inte ut fullständiga personuppgifter på fakturan.