Till navigation Till innehåll (s)

Ersättning och fakturering

Nedan hittar du information om vilken ersättning som betalas ut samt hur du som utförare fakturerar för utförda insatser.

Ersättning för särskilt boende för LOV-utförare, från den 1 april 2024

 • Inriktning omvårdnad: 2196 kronor per dygn.

 • Inriktning demens: 2196 kronor per dygn.

Ersättning för LOU utförare

I följande fil hittar ni aktuella ersättnignar för våra LOU verksamheter. 

Uppräkning av ersättning för LOU-utförare

Uppräkning av ersättning för våra LOU-utförare görs i enlighet med verksamhetens avtal och utgår från fastställt OPI. På SKR:s hemsida publiceras OPI varje år när det är fastställt. SKR:s målsättning är att vara klara 1 april, men ibland drar förhandlingarna ut på tiden. 

Ni hittar mer information om OPI på SKR:s hemsida.

Länk till SKR:s hemsida

Fakturauppgifter

Fakturan kan skickas på olika sätt:

 • Elektronisk faktura. Du hittar mer information om detta på följande länk:

  E-faktura

 • Via fakturaadress:
  Sollentuna kommun
  Skanning VOK1160-13
  191 86 Sollentuna

Använd beställningsreferensen VOK1160-13. Fakturering ska göras varje månad i efterskott.

Fakturaunderlag

Fakturan ska innehålla följande uppgifter:

 • Er referensperson (namn, telefonnummer, mejladress).
 • Ert organisationsnummer/F-skattenummer.
 • Utförd tjänst.
 • Datum/period för utförd tjänst.
 • Specificerade ersättningsanspråk. 
 • Eventuell avdragen rabatt eller prisjustering med förklaring.
 • Brukarens initialer och fyra första siffror i personnumret. Skriv inte ut fullständiga personuppgifter på fakturan. 

Ersättning vid flytt samt vid sjukhusvistelse och annan frånvaro

I upphandlingsdokumentet framgår att "Vid utflyttning samt frånvaro på grund av dödsfall, föranmäld bortavaro och sjukhusvistelse utgår ersättning motsvarande 50 procent av dygnsersättning från dag 1 till och med dag 14, under förutsättning att platsen inte beläggs av annan. Därefter utfår ingen ersättning. Frånvarodag 1 är den första dag som brukaren inte ätit lunch (då den normalt skulle ha ätit lunch) på äldreboendet)." 

Ett förtydligande gällande ersättning vid dödsfall är att dag 1 är dödsdatumet.