Till navigation Till innehåll (s)

Ersättning och fakturering

Nedan hittar du information om vilken ersättning som betalas ut samt hur du som utförare fakturerar för utförda insatser.

Ersättning för särskilt boende, från den 1 april 2023

 • Inriktning omvårdnad: 2097 kronor per dygn.

 • Inriktning demens: 2097 kronor per dygn.

Fakturauppgifter

Fakturan kan skickas på olika sätt:

 • Elektronisk faktura. Du hittar mer information om detta på följande länk:

  E-faktura

 • Via fakturaadress:
  Sollentuna kommun
  Skanning VOK1160-13
  191 86 Sollentuna

Använd beställningsreferensen VOK1160-13. Fakturering ska göras varje månad i efterskott.

Fakturaunderlag

Fakturan ska innehålla följande uppgifter:

 • Er referensperson (namn, telefonnummer, mejladress).
 • Ert organisationsnummer/F-skattenummer.
 • Utförd tjänst.
 • Datum/period för utförd tjänst.
 • Specificerade ersättningsanspråk. 
 • Eventuell avdragen rabatt eller prisjustering med förklaring.
 • Brukarens initialer och fyra första siffror i personnumret. Skriv inte ut fullständiga personuppgifter på fakturan.