Till navigation Till innehåll (s)

Vård- och omsorgskontoret

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg om äldre personer och för personer med funktionshinder, ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inklusive den kommunala patientnämndsverksamheten, bostadsanpassningsbidrag och riksfärdtjänst.

Kontorets uppdrag

Utifrån nämndens uppdrag arbetar vård- och omsorgskontoret med biståndsbedömning för äldre och för personer som har funktionsnedsättning, bostadsanpassning, rehabilitering samt administration och utvecklingsfrågor.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ansvarar för kvalitet och säkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården.

Kontoret ansvarar också för upphandling av verksamheter inom vård och omsorg i enlighet med valfrihetssystemet, samt för sekreterarskap i pensionärsråd och handikappråd.

Kontorets organisation

Vård- och omsorgskontoret leds av tf förvaltningschef Anna-Karin Stillfors. 

Kontorets avdelningar

  • Avdelning funktionshinder
  • Avdelning äldreomsorg
  • Avdelning stöd och utveckling