Till navigation Till innehåll (s)

Lokaler och inventarier

På denna sida hittar du som utförare information och rutiner gällande lokaler och inventarier. Informationer gäller endast för entreprenader, ej för verksamheter som har LOV-avtal.

Inventarier

Möbler samt övrig utrustning i de gemensamma utrymmena ägs av kommunen och får disponeras av utföraren under avtalstiden.
Donerade föremål och deponerad konst som ägs av beställaren förvaltas av utföraren under kontraktstiden och återlämnas/överlämnas till ny utförare vid kontraktstidens upphörande.

Utföraren ska under hela avtalstiden kontinuerligt föra en inventarieförteckning.
Regler för redovisning av inventarier.

I maj varje år ska utföraren skicka in en kopia av inventarieförteckningen till vård- och omsorgskontoret genom mejl nedan. 

Trygghetslarm

Om du behöver felanmäla ett trygghetslarm eller har frågor gällande detta är du välkommen att höra av dig till oss via mejl. 

Fastighetsrelaterade frågor

Om avdelningen för miljö- och hälsoskydd/arbetsmiljöverket eller någon annan myndighet gör en tillsyn av lokalerna ska lokalsamordnare informeras omgående. Detsamma gäller avvikelserapporter och förelägganden.

För frågor gällande

  • Vitvaror i verksamhetslokalerna
  • Besiktning eller renovering av lägenheter
  • Om du inte får kontakt med eller respons från fastighetsvärden

Avfallsplan

I följande dokument kan du läsa om Sollentuna kommuns avfallsplan. Du kan även läsa mer om avfallsplanen på sollentuna kommuns hemsida. 

Avfallsplan 

Sollentuna kommuns hemsida med information om avfallsplan

Kontakt

Har du några frågor gällande lokaler och inventarier är du välkommen att kontakta oss via mejl.