Till navigation Till innehåll (s)

Värmebölja

Senaste årens allt varmare somrar har inneburit en stor utmaning för den kommunala hälso- och sjukvården. Ihållande höga temperaturer innebär en stor risk för många av våra sköra personer som bor i ordinärt boende eller någon kommunal boendeform och/eller vistas inom dagverksamhet/daglig verksamhet.

Informationsmaterialet nedan är ett viktigt stöd för att förebygga hälsorisker hos våra patienter när eventuell värmebölja inträffar. Vänligen ta del av det material som berör din verksamhet!

 

Styrdokument (Region Stockholm)

Handlingsplan vid värmebölja inom hälso- och sjukvård

Rapport från Socialstyrelsen

Krisberedskap i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Arbetsmaterial för kommunal vård och omsorg

Exempel på handlingsplan vid värmebölja inom SÄBO

Exempel på handlingsplan vid värmebölja inom LSS och socialpsykiatri

Informationsmaterial (FoHM)

Särskilda råd till läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad personal

Råd till personal inom vård och omsorg

Informationsmaterial (Läkemedelsverket)

Förvaring av läkemedel

Informationsmaterial (MSB)

Värmebölja

Webbutbildning för personal (FoHM)

Hantera värmeböljor i vård och omsorg