Till navigation Till innehåll (s)

Ersättning och fakturering

Nedan hittar du information om vilken ersättning som betalas ut samt hur du som utförare fakturerar för utförda insatser.

Ersättning för bostad med särskild service, från den 1 april 2023

 • Nivå 1: 1152 kronor per dygn.
 • Nivå 2: 1728 kronor per dygn.
 • Nivå 3: 2720 kronor per dygn.
 • Nivå 4: 3651 kronor per dygn.
 • Nivå 5: 4970 kronor per dygn.

Ersättning för bostad med särskild service för barn och ungdom, från den 1 april 2023

 • Nivå 1: 1152 kronor per dygn.
 • Nivå 2: 1728 kronor per dygn.
 • Nivå 3: 2720 kronor per dygn.
 • Nivå 4: 3651 kronor per dygn.
 • Nivå 5: 4970 kronor per dygn.

Fakturauppgifter

Fakturan kan skickas på olika sätt:

 • Elektronisk faktura. Du hittar mer information om detta på följande länk:E-faktura
 • Via fakturaadress:
  Sollentuna kommun
  Skanning VOK1170-11
  191 86 Sollentuna

Använd beställningsreferensen VOK1170-11. Fakturering ska göras varje månad i efterskott.

Fakturaunderlag

Fakturan ska innehålla följande uppgifter:

 • Er referensperson (namn, telefonnummer, mejladress).
 • Ert organisationsnummer/F-skattenummer.
 • Utförd tjänst.
 • Datum/period för utförd tjänst.
 • Specificerade ersättningsanspråk (nivå samt om ersättning gäller för 30 eller 31 dygn). 
 • Eventuell avdragen rabatt eller prisjustering med förklaring.
 • Brukarens initialer och fyra första siffror i personnumret. Skriv inte ut fullständiga personuppgifter på fakturan.