Till navigation Till innehåll (s)

Ersättning och fakturering

Nedan hittar du information om vilken ersättning som betalas ut samt hur du som utförare fakturerar för utförda insatser.

Ersättning för bostad med särskild service för LOV-utförare, från den 1 april 2024

 • Nivå 1: 1206 kronor per dygn.
 • Nivå 2: 1809 kronor per dygn.
 • Nivå 3: 2848 kronor per dygn.
 • Nivå 4: 3823 kronor per dygn.
 • Nivå 5: 5204 kronor per dygn.

Ersättning för bostad med särskild service för barn och ungdom för LOV-utförare, från den 1 april 2024

 • Nivå 1: 1206 kronor per dygn.
 • Nivå 2: 1809 kronor per dygn.
 • Nivå 3: 2848 kronor per dygn.
 • Nivå 4: 3823 kronor per dygn.
 • Nivå 5: 5204 kronor per dygn.

Uppräkning av ersättning för LOU-utförare

Uppräkning av ersättning för våra LOU-utförare görs i enlighet med verksamhetens avtal och utgår från fastställt OPI. På SKR:s hemsida publiceras OPI varje år när det är fastställt. SKR:s målsättning är att vara klara 1 april, men ibland drar förhandlingarna ut på tiden. 

Ni hittar mer information om OPI på SKR:s hemsida.

Länk till SKR:s hemsida

Fakturauppgifter

Fakturan kan skickas på olika sätt:

 • Elektronisk faktura. Du hittar mer information om detta på följande länk:E-faktura
 • Via fakturaadress:
  Sollentuna kommun
  Skanning VOK1170-11
  191 86 Sollentuna

Använd beställningsreferensen VOK1170-11. Fakturering ska göras varje månad i efterskott.

Fakturaunderlag

Fakturan ska innehålla följande uppgifter:

 • Er referensperson (namn, telefonnummer, mejladress).
 • Ert organisationsnummer/F-skattenummer.
 • Utförd tjänst.
 • Datum/period för utförd tjänst.
 • Specificerade ersättningsanspråk (nivå samt om ersättning gäller för 30 eller 31 dygn). 
 • Eventuell avdragen rabatt eller prisjustering med förklaring.
 • Brukarens initialer och fyra första siffror i personnumret. Skriv inte ut fullständiga personuppgifter på fakturan.