Till navigation Till innehåll (s)

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering genomförs årligen av MAS och apotekare/farmaceut på samtliga äldreboenden samt hos utföraren av hälso- och sjukvård inom LSS. Vid behov kan MAS och apotekare/farmaceut även genomföra kvalitetsgranskningar på enskilda grupp- och servicebostäder inom LSS och socialpsykiatri.

Hela läkemedelskedjan granskas, vilket exempelvis innebär kontroll av förvaring i läkemedelsförråd, ordinationer på läkemedelslistor, beställnings- och leveransrutiner, iordningställande och överlämnande av läkemedel samt rutiner för delegering.

Utöver dessa görs det även, vid behov, extra granskningar där hela eller delar av läkemedelshanteringen kontrolleras. 

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering är en viktig del i MAS uppföljningsarbete och syftar till att säkerställa hög patientsäkerhet.