Till navigation Till innehåll (s)

Ersättning och fakturering

Ersättning för avlösarservice i Sollentuna. Samt faktureringsinformation.

Ersättning inom valfrihetssystemet för ledsagarservice, från den 1 april 2023

Dag: Kl. 07.00- 19.00 345kr/timme.

Kväll: Kl. 19.00- 23.00 368kr/timme.

Natt: Kl. 23.00- 07.00 394kr/timme.

Helg: Fredag kl. 19.00- måndag kl. 07.00 405kr/timme.

Fakturering

 • Fakturan ska skickas till följande fakturaadress:
  Sollentuna kommun
  Skanning VOK1170-11
  191 86 Sollentuna
 • Beställningsreferensen VOK1170-11 gör att fakturan kommer rätt
 • Fakturering ska göras varje månad i efterskott.
 • Kommunen kan ta emot e-faktura, se mer information.

Fakturan ska innehålla följande uppgifter

 • Er referensperson (namn, telefonnummer, e-adress)
 • Ert organisationsnummer/F-skattenummer
 • Utförd tjänst
 • Datum/period för utförd tjänst
 • Specificerade ersättningsanspråk
 • Ev. avdragen rabatt eller prisjustering med förklaring
 • Använd brukarens initialer och fyra första siffror i personnumret. Skriv inte ut fullständiga personuppgifter på fakturan