Till navigation Till innehåll (s)

Ersättning och fakturering

Ersättning och faktureringsinformation för dig som är hemtjänstutförare för Sollentunas kunder.

Ersättning

Ersättning för hemtjänst från och med 3 maj 2023:

460 kronor/timme plus upp till 23 kronor/timme i kvalitetspeng.

Fakturering

 • Fakturan ska skickas till följande adress:
  Sollentuna kommun
  Skanning VOK1160-10
  191 86 Sollentuna
 • Beställningsreferensen VOK1160-10 styr att fakturan hamnar rätt hos kommunen.
 • Fakturering ska göras varje månad i efterskott.
 • Fakturaunderlag tas ut ur Phoniro Care som PDF-fil tidigast den 10:e varje månad och bifogas fakturan.
 • Kommunen kan ta emot e-faktura.

Kvalitetspeng

Kraven för kvalitetspeng är högre än grundkraven i upphandlingen. Kvalitetspengen kan maximalt uppgå till 23 kr per timme.

Kvalitetspengen kan betalas ut i två olika nivåer och baseras på tre olika kriterier. Utvärdering av uppfyllnad av krav sker i efterhand och baseras på resultaten under varje tertial (januari-april, maj-augusti och september-december).

Nivåer

Nivå 1:

Genererar en kvalitetspeng på 10 kr per utförd timme. För att uppfylla kravet för att erhålla kvalitetspeng på nivå 1 ska kriterium 1 samt antingen kriterium 2 eller 3 vara uppfyllda.  

Nivå 2:

Genererar en kvalitetspeng på 23 kr per utförd timme. För att uppfylla kravet för att erhålla kvalitetspeng på nivå 2 ska samtliga kriterier 1-3 vara uppfyllda. 

Kriterier 

Kriterium 1:

 • 80 % av kunderna ska ha digitalt lås (initialt).
 • 80 % av all utförd tid ska vara registrerad genom de digitala lås som finns installerade.

Kriterium 2:

 • Andelen utförd tid av anställda med anställningsformen tillsvidareanställning ska år 1 överstiga 60 procent, år 2 överstiga 65 procent och år 3 överstiga 70 procent.

Kriterium 3:

 • Andelen utförd tid som registreras av medarbetare med yrkestitel undersköterska ska år 1 överstiga 55 procent, år 2 överstiga 60 procent och år 3 överstiga 65 procent.