Till navigation Till innehåll (s)

Ersättning och fakturering

Ersättning och faktureringsinformation för dig som är hemtjänstutförare för Sollentunas kunder.

Ersättning

Ersättning för hemtjänst från och med 3 maj 2023:

460 kronor/timme plus upp till 23 kronor/timme i kvalitetspeng.

Fakturering

 • Fakturan ska skickas till följande adress:
  Sollentuna kommun
  Skanning VOK1160-10
  191 86 Sollentuna
 • Beställningsreferensen VOK1160-10 styr att fakturan hamnar rätt hos kommunen.
 • Fakturering ska göras varje månad i efterskott.
 • Fakturaunderlag tas ut ur Phoniro Care som PDF-fil tidigast den 10:e varje månad och bifogas fakturan.
 • Kommunen kan ta emot e-faktura.