Till navigation Till innehåll (s)

Kontakta oss

På följande sida hittar du information om hur du kommer i kontakt med oss på vård- och omsorgskontoret. Hittar du inte de kontaktuppgifter du söker kan du alltid kontakta Sollentuna kommuns kontaktcenter så hjälper de dig.

Vård- och omsorgsnämnden

Har du frågor till vård- och omsorgsnämnden är du välkommen att skicka ett mejl till oss. 

Avtal

Har du frågor om avtal, upphandling, LOV, utvecklingsfrågor, uppföljningar eller undersökningar är du välkommen att höra av dig genom vår mejladress som du finner nedan.

Kvalitetsutvecklare och avtalscontroller

Är du redan utförare i Sollentuna kommun och har frågor om avtal, upphandling, LOV, utvecklingsfrågor, uppföljningar eller undersökningar finner du kontaktuppgifter till ansvarig  kvalitetsutvecklare och vår avtalscontroller nedan. 

MAS

Har du frågor som gäller hälso- och sjukvård är du välkommen att kontakta vår MAS (medicinskt ansvariga sjuksköterska). 

Myndighetsavdelningarna

Har du frågor till biståndshandläggare, LSS-handläggare, boendesamordnare eller platssamordnare är kontaktcenter din första kontaktväg.

Ekonomi och faktura

Har du frågor gällande ekonomi eller fakturering är du välkommen att kontakta oss via mejl.

Merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom

Är du utförare inom personlig assistans och har frågor om merkostnader vid ordinarie assistens sjukdom är du välkommen att kontakta vår handläggare för dessa ärenden. 

Verksamhetssystem

Har du frågor gällande verksamhetssystemen Pulsen Combine eller Phoniro är du välkommen att kontakta VOKsystem. 

Fastighetsfrågor

Har du frågor som gäller fastigheter som vård- och omsorgskontoret ansvar för är du välkommen att kontakta oss via mejl. 

Frågor om avgifter

Har du frågor om avgifter som den enskilde faktureras för dennes insats är du välkommen att kontakta vår avgiftshandläggare. 

Övriga frågor

För övriga frågor är du alltid välkommen att kontakta Sollentuna kommuns kontaktcenter så hjälper de dig.