Till navigation Till innehåll (s)

Upphandlingsdokument

På denna sida hittar ni aktuell upphandlingsdokumentation för insatsen boendestöd. Det är alltid den senaste versionen av upphandlingsdokumentationen som gäller. Villkoren i upphandlingsdokumentationen kan ändras efter att ni tecknade avtal. Om ni inte accepterar de förändringar som görs så ska ni skriftligen säga upp LOV-avtalet.

I upphandlingsdokumentationen hittar ni information om:

  • Allmän orientering
  • Administrativa bestämmelser
  • Krav på leverantör
  • Krav på tjänsten - kravspecifikation
  • Kontraktsvillkor
  • Hållbarhetskrav
  • IT-krav

Nedan finner ni den fullständiga upphandlingsdokumentationen. Upphandlingsdokumentationen är senast uppdaterat den 16 februari 2024.För utförare som hade ett aktuellt LOV-avtal innan den 16 februari gäller det gamla underlaget fram till den 30 april 2024.

Har ni frågor om upphandlingsdokumentationen är ni välkomna att kontakta avdelning stöd och utveckling på vård- och omsorgskontoret genom att mejla till vok-avtal@sollentuna.se.