Till navigation Till innehåll (s)

Rutiner för hälso- och sjukvård

Dessa rutiner är framtagna av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Sollentuna kommun och omfattar samtliga verksamheter inom den kommunala hälso- och sjukvården (SÄBO, LSS och socialpsykiatri). Varje rutin baseras på lagar och andra styrdokument och är tänka att fungera som ett stöd för verksamheterna i utformandet av egna lokala rutiner.

Under respektive rutin finner du tillhörande bilagor samt länkar till sidor som berör aktuellt område.