Till navigation Till innehåll (s)

Verksamhetssystem

Sollentuna kommun använder sig av verksamhetssystemen Pulsen Combine och Phoniro Care. Som utförare i kommunen behöver även ni använda systemen. På denna sida hittar du information, manualer samt tips och tricks.

Om du behöver hjälp med verksamhetssystemen Pulsen Combine eller Phoniro Care är du välkommen att höra av dig till VOK system. Behöver du hjälp med hur du använder systemen kan du även hitta svar på dina frågor genom att titta på de manualer som finns publicerade på sidorna för respektive verksamhetssystem. 

Phoniro Care

Pulsen Combine

IT-anvisning

IT-utrustning och IT-säkerhet

Utföraren äger och ansvarar för sin egen datorutrustning, nätverk, programvaror, kringutrustning och liknande. Utföraren ansvarar för att uppdaterat virusprogram och att brandvägg finns på utrustningen. Utföraren ansvarar även för att samtliga appar har den senaste system- och programuppdateringen.

IT-system

Utföraren ska använda de system som beställaren hänvisar till för att överföra
uppgifter inom vård- och omsorg. Systemen som används för närvarande är verksamhetssystemet Pulsen Combine och tidsmätningssystemet Phoniro Care.

Inloggning

Utföraren ska beställa hos beställaren vilka anställda som ska ges administrativ
behörighet till Pulsen Combine och Phoniro Care. Utföraren ska meddela beställaren när behörigheter till systemet ska ändras (avslut, förändring, tillägg etc.). Sollentuna kommun tillämpar BankID för åtkomst till Pulsen Combine och Phoniro Care. Vid användande av e-Tjänstekort (endast SÄBO) ansvarar utföraren för att kortet fungerar i verksamhetens IT-miljö vilket inkluderar att erforderlig programvara och kortläsare finns. I de system där utföraren hanterar behörighet ansvarar de själva för att lägga in och avsluta behörig personal.

Hantering i systemet

  • Kontrollera inkomna uppdrag och meddelande dagligen i Combine.
  • Bekräfta inkomna uppdrag dagligen.
  • Bekräfta inkomna avbeställningar dagligen.
  • Verkställa insatserna (Gäller inte hemtjänst och boendestöd just nu) Om man inte kan verkställa direkt, ska verkställandet göras när kund startat insatsen.
  • Lägga in frånvaro (gäller särskilt boende).
  • Rapportera in genomförandeplan enligt gällande rutin.
  • Hantera nya förändringar och utveckling i systemen.

Utbildning

Utföraren ska ombesörja att personalen har kunskap i hur systemen används. Vid
behov ska utföraren tillgodose utbildningsbehov så att personalen kan använda
systemen. Utföraren ansvarar för utbildnings kostnader.

Förändringar

Förändringar inom IT-området sker löpande. Utföraren ska skyndsamt anpassa sig
till nya anvisningar från kommunen.

Informationssäkerhet

Kunderna ska kunna känna sig trygga med att informationshantering sköts på ett
kvalitets- och säkerhetsmässigt korrekt sätt. Utföraren ska följa gällande lagstiftning, föreskrifter samt tillämplig svensk standard. Utföraren ska säkerställa att obehöriga ej får tillgång till, eller information från systemen. Utföraren får inte kopiera uppgifter i verksamhetssystemen till något annat register eller verksamhetsprogram.

Kontakt

Behöver du kontakt med någon av våra systemförvaltare hittar du kontaktuppgifter här.