Till navigation Till innehåll (s)

Välkommen att söka som utförare i Sollentuna kommun

Här hittar du information för till dig som vill bli utförare i Sollentuna kommun inom äldreomsorg eller funktionsnedsättning. Nedan finner du information om hur du söker. Du hittar även aktuella upphandlingsdokument där det framgår vilka krav som ställs på dig som utförare.

Välkommen att söka

Sollentuna kommun använder sig av verktyget Kommers Annons för upphandling. På följande länk hittar du pågående upphandlingar och det är även här du söker för godkännande i kommunens valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Ansökningar som inkommer till LOV handläggs löpande. Handläggningstiden är upp till tre månader. 

När du ansöker om att gå med i vår LOV behöver du ha ett giltigt tillstånd från IVO som du skickar in som en bilaga i ansökan. 

Har du några frågor gällande ansökan eller önskar skicka kompletteringar kan du göra det via mejl till mejladressen vok-avtal@sollentuna.se

Annonserade upphandlingar

Upphandlingsdokument

Nedan hittar du länk till upphandlingsdokument för respektive insats inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. I upphandlingsdokumentet hittar du vilka krav som ställs på dig som utförare och det används vid ansökningar för godkännande i kommunens valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Äldreomsorg

Särskilt boende för äldre

Funktionshinder 

Avlösarservice

Boendestöd

Bostad med särskild service

Daglig verksamhet

Korttidstillsyn

Korttidsvistelse

Ledsagarservice