Till navigation Till innehåll (s)

Covid-19

Denna sida riktar sig till utförare av vård och omsorg i Sollentuna.

Under pandemin har rekommendationer från Folkhälsomyndigheten löpande ändrats, bl.a. beroende på hur smittspridningen sett ut. De riktlinjer som vi har att förhålla oss till inom region Stockholm har därmed flera gånger ändrats. Nedanstående länkar går främst till olika myndigheters samlade informationssidor. Detta för att säkerställa att du som utförare alltid tar del av senaste information.

 

Inrapportering av Covid-19 inom SÄBO, LSS, socialpsykiatri samt hemtjänst  

Inrapportering av misstänkt eller bekräftad smitta i verksamheten sker samma dag som det blir känt för verksamheten. Skriv "covid + verksamhetsnamn" i ämnesraden och maila aktuell status/information till MAS Erik Lindén erik.linden@sollentuna.se

 

Information från Region Stockholm (Vårdgivarguiden)

Riktlinje, source control och annan info om covid-19 för kommunal vård och omsorg

Information från Folkhälsomyndigheten

 FoHM's samlade informationssida om covid-19 (vaccination, statistik m.m.) 

Information från Socialstyrelsen

Information om covid-19 till personal inom kommunal hälso- och sjukvård

Statistik om covid-19 (bl.a. inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning)

Information från SKR

Utförarens ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

Utbildning

E-utbildningar om covid-19 från KI

Utbildning: Hindra smittspridning och använda skyddsutrustning - Socialstyrelsen

NPH-provtagning - Instruktion för sjuksköterska - Film