Till navigation Till innehåll (s)

Nyheter

Områden
  • Inför undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"

    Under vecka 11 börjar pappersenkäterna att skickas ut till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor på särskilda boenden för äldre i Sverige. Eftersom enkäterna skickas till cirka 220 000 personer, kan det ta två veckor innan alla enkäter hunnit skickas och komma fram med posten.
  • Äldreomsorgslyftet

    Nu finns en ny möjlighet ansöka om ersättning för studier via äldreomsorgslyftet 2024
  • Nya tillfällen för BPSD utbildning

    Nu öppnar vi anmälan för vårens BPSD utbildning.