Till navigation Till innehåll (s)

Här är våra sex utförare av hemtjänst

Arbetet med att förändra rutinen och processen kring upphandling av utförare inom hemtjänsten i Sollentuna kommun har pågått i cirka ett års tid. Nu är det färdigt vilka sex utförare som får skriva avtal med kommunen.

Arbetet för att öka kvaliteten inom hemtjänsten i Sollentuna kommun har pågått intensivt under cirka ett års tid. En del i arbetet innebär, efter beslut från Vård- och omsorgsnämnden, att kommunen bytt upphandlingsform och därigenom haft möjlighet att begränsa antalet utförare.

Tidigare har hemtjänstföretag i Sollentuna kommun upphandlats enligt LOV, lagen om valfrihet. Genom beslutet att upphandla utifrån lagen om offentlig upphandling, LOU har vi möjlighet att styra antalet utförare i kommunen till sex utförare. Med färre antal utförare kommer vi få ett närmare partnerskap i det viktiga utvecklingsarbetet för hemtjänstens kunder. Vi får även möjlighet att utveckla kvalitetsuppföljningen inom hemtjänsten, både på individ- och verksamhetsnivå när det är färre utförare som verkar inom området.

Det är glädjande att vi nu har slutit avtal med sex hemtjänstutförare som får det viktiga uppdraget att bedriva hemtjänst i Sollentuna. Att öka tryggheten för hemtjänstkunderna och höja kvaliteten kommer att vara prioriterat, säger Anna-Lena Johansson, ordförande Vård- och omsorgsnämnden.

Här är våra sex nya utförare

  • AB Vårdstyrkan
  • Akedo Omsorg
  • AB SOLOM
  • Attendo hemtjänst
  • Eveo
  • Allegio omsorg

Förändringen planeras att gälla från och med 2023-05-03. Avtalen med de nya utförarna gäller i tre år från startdatum med möjlighet till förlängning. Förändringen kommer inte att påverka kundernas insatser utan kommer att fortlöpa enligt biståndsbeslut. Det kommer dock att finnas en begränsad möjlighet att byta utförare under perioden mars till juli 2023. Anledningen till detta är att ge de nya utförarna möjlighet att planera sin verksamhet vid uppstart och ge förutsättningar för att bemanna verksamheten på ett lämpligt sätt.

 

 

 

 

Till nyhetsarkivet