Till navigation Till innehåll (s)

Merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom

Nu finns information och ansökan för assistansordnares begäran om ersättning för merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom.

En begäran om ersättning för merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom (sjuklön) enligt 9 § 2 LSS är en begäran från en assistansberättigad om utökad assistans. Detta på grund av att ordinarie assistent blivit sjuk och ersatts med en vikarie. Det uppstår då en merkostnad för assistansutföraren, då man behöver betala ut sjuklönekostnader till den ordinarie assistenten samt lön till vikarien. Kommunen står för de merkostnader som uppstått för den ordinarie assistenten.

All information och aktuell blankett finns här på kommunens webbsida

 

Till nyhetsarkivet