Till navigation Till innehåll (s)

Nya tillfällen för BPSD utbildning

Nu öppnar vi anmälan för vårens BPSD utbildning.

Välkommen till BPSD-registrets administratörsutbildning!

BPSD-registrets syfte är att genom multiprofessionella åtgärder, minska beteendemässiga och psykiska symtom för personer med demenssjukdom.

Målet är att minska lidandet och öka livskvaliteten för personer med demenssjukdom.

BPSD-registret bidrar även till forskning och till att kvalitetssäkra vården.

Kursmål:

  • Att få kunskap om de vanligaste demenssjukdomarna samt symtom, diagnos och behandling.
  • Att få kunskap om vanliga tänkbara orsaker till BPSD.
  • Att få kännedom om kvalitetsregister och relevant lagstiftning.
  • Att få kunskap kring implementering och om hur man arbetar med registret i praktiken.
  • Att kunna utföra registreringar och arbeta med registret inom sin verksamhet.

Deltagarens uppgift efter utbildningen är att introducera, implementera och samordna arbetet på sin egen enhet.

Kontakt:

Farah Nabavi Silviasyster och certifierad utbildare

Mail: farah.nabavi@sollentuna.se

Utbildningstillfällen

Det finns fyra utbildningstillfällen planerade: 

  • 24 och 25 april
  • 29 och 30 maj
  • 12 och 13 juni

Tiderna för utbildningen är 08.30 till 16.00 båda dagarna. Maxantalet deltagare per utbildningstillfälle är sju personer. Utbildningen kommer att genomföras i Turebergshuset. Fika, lunch och utbildningsmaterial ingår i utbildningen. 

Utbildningen är kostnadsfri. Lönekostnader betalas din arbetsgivare. 

Anmäl dig här 

Till nyhetsarkivet