Till navigation Till innehåll (s)

Information om ändringar i insatser

Ändringar för insatserna avlösning i hemmet och social och fysisk aktivitet.

Som en del i Vård- och omsorgskontorets arbete för att skapa ökad flexibilitet för enskilda med hemtjänst har det framkommit att anhöriga ibland sparar beviljad tid för insatsen avlösning i hemmet som en buffert. Detta för att kunna nyttja vid eventuella akuta icke förutsägbara händelser i slutet av månaden. Detta leder till att viss beviljad tid avsedd för anhörigas möjlighet till avlastning inte utförs. Av denna anledning har upplägget kring insatsen setts över.

Informationen har även skickats ut via e-post till alla utförare.

Information till utförare social och fysisk aktivitet.pdf

Information till utförare avlösning i hemmet.pdf

Till nyhetsarkivet