Till navigation Till innehåll (s)

Förskola och övrig barnomsorg

I Sollentuna kommun arbetar vi för att vara Sveriges bästa skolkommun. Vägen dit kallar vi för Skolresan. Den resan börjar i förskolan, barnens första utbildning.

Utbildningen i förskolan utgår från förskolans läroplan. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi har tydliga mål för förskolan i Sollentuna:

  • Hög pedagogisk kvalitet: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Undervisning sker varje dag och barnen inspireras till nya upptäckter och kunskapar. I en miljö där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 
  • Trygghet: Att alla förskolebarn ska känna sig trygga i förskolan.

Kundundersökning

Vi genomför varje år en kundundersökning för att ta reda på vad vårdnadshavarna tycker om förskolan och familjedaghemmen i Sollentuna.

Kundundersökningar