Till navigation Till innehåll (s)

Så här fungerar flyktingmottagandet

Allmänt om flyktingmottagande i Sverige

När en person söker asyl, dvs skydd, i Sverige kan hen välja att få hjälp med boende och placeras då på ett anläggningsboende någonstans i Sverige. I Stockholmsområdet finns få asylboenden. Personen kan också välja att själv ordna boende och kallas då egenbosatt (ebo). Det kan t.ex. vara hos bekanta eller släktingar i Sollentuna. Om ett ensamkommande barn söker asyl i Sverige gäller andra regler.

Regler för ensamkommande barn

Kommunens ansvar

  • Den nyanlända tas emot i kommunen och får hjälp med en tillfällig bostad. Detta gäller inte dem som under asylprocessen ordnat boende själv (Ebo).
  • Kommunen håller veckovis introduktionsmöten för att ge information som behövs i inledningsskedet, hur man ska söka plats i barnomsorg eller skola, hur man söker vård, förklarar vilka myndighetskontakter man behöver ta, vilka insatser i civilsamhällets organisationer man kan ta del av m.m.
  • Personen får en tid för inskrivning på Arbetsförmedlingen för att börja etableringsinsatserna som Arbetsförmedlingen ansvarar för.
  • En av de obligatoriska etableringsinsatserna är SFI, svenska för invandrare. Denna tillhandahålls av kommunen. Det finns även speciella Sfi-kurser för akademiker inom sjukvården, pedagoger, företagare, ingenjörer, hantverkare och andra yrkesinriktningar.SFI i Sollentuna
  • En annan obligatorisk del av etableringsinsatserna är samhällsorientering 72 timmar på sitt modersmål. Denna tillhandahålls av Stockholms läns kommuner gemensamt genom Centrum för samhällsorientering. 

Nyanlända med uppehållstillstånd har rätt till all övrig service som finns för alla invånare, som till exempel barnomsorg, skola, fritidsaktiviteter och äldreomsorg. 
Skolplacering för nyanlända barn och elever sker via CIFS, Centrum för Integration och Flerspråkighet.
CIFS, Centrum för Integration och FlerspråkighetOm en person får uppehållstillstånd träder kommunens ansvar in. Under 2018 kommer Sollentuna att ta emot 166 nyanlända flyktingar som bott på anläggningsboende någonstans i landet och fått uppehållstillstånd eller har kommit till Sverige som kvotflykting, då direkt från ett flyktingläger någonstans utanför Europa.

Till detta kommer de som eventuellt själva bosatt sig i Sollentuna under tiden som asylsökande, och sedan får uppehållstillstånd. Personer som har uppehållstillstånd och omfattas av flyktingförordningen introduceras till det svenska samhället av både Arbetsförmedlingen och kommunerna.

Andras ansvar

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för nyanländas introduktion och etablering på arbetsmarknaden. 

Migrationsverket
Det är Migrationsverket som avgör om en person har tillräckliga skäl att stanna i Sverige eller inte. Så länge en person är asylsökande är det Migrationsverket som ansvarar för personen. Ansök om asyl hos Migrationsverket

Koordination Norrort - Samverkan mellan Stockholms norra kommuner

Koordination Norrort är en strategisk samverkan mellan Stockholms läns 15 norra kommuner för att stärka det kommunala flyktingmottagandet. Koordination Norrort låter kommunerna utbyta erfarenheter som rör flyktingmottagande. Det gör att deltagarna kan utveckla sina kunskaper och gemensamma mål. Samverkan låter också kommunerna driva gemensamma projekt och frågor. Det gör att kommunernas röst starkare och genomslagskraften större.

Samverkan finansieras av kommunerna och leds av en samordnare som jobbar i Sollentuna. Samordnaren medverkar i olika beredningsgrupper och samråd med andra myndigheter. Hen anordnar också seminarier och kunskapsträffar för kommunerna.

Länkar

Migrationsverket

Arbetsförmedlingen

Läs Sfi i Sollentuna

Mer läsning för dig