Till navigation Till innehåll (s)

Revisorer

Varje år granskar revisorerna all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.

Enligt kommunallagen ska revisorerna göra granskningen i den omfattning som följer av god revisionssed.

Revisorerna ska  pröva om:

  • verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna stämmer
  • att den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig

Revisorerna har en årlig revisionsplan och utför sin revision inom redovisningen och verksamheten efter den planen. Syftet att sätta igång förbättringar och omprövningar av verksamheter, system och rutiner.

Revisorerna har även som mål att arbeta förebyggande och rådgivande. 

Under åren 2023–2026 har kommunfullmäktige utsett följande revisorer för granskning av kommunens verksamhet:

Bolag
Lekmannarevisor
Suppleant
Sollentuna Stadshus AB Jan-Erik Nyberg (L) Ulf Zettervall (M)
Sollentuna Kommunfastigheter AB Magnus Blixarve (C) Marija Babic (S)
AB SOLOM Lilian Lama (S) Marija Babic (S)
Sollentuna Energi och
Miljö AB
Lilian Lama (S) Ulf Zettervall (M)
Sollentuna Elhandel AB Lilian Lama (S) Ulf Zettervall (M)
Sollentunahem AB Marija Babic (S) Nils-Åke Borgström (KD)
Sollentunafastigheter 2 AB Marija Babic (S) Ulf Zettervall (M)

 

Revisionsrapporter 2021

Revisionsrapporter 2020