Till navigation Till innehåll (s)

Revisorer

Varje år granskar revisorerna all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.

Enligt kommunallagen ska revisorerna göra granskningen i den omfattning som följer av god revisionssed.

Revisorerna ska  pröva om:

  • verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna stämmer
  • att den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig

Revisorerna har en årlig revisionsplan och utför sin revision inom redovisningen och verksamheten efter den planen. Syftet att sätta igång förbättringar och omprövningar av verksamheter, system och rutiner.

Revisorerna har även som mål att arbeta förebyggande och rådgivande.

Under åren 2023–2026 har kommunfullmäktige utsett följande revisorer för granskning av kommunens verksamhet.

Kommunrevision

Marija Babic (S), Ordförande
marija.babic@sollentuna.se

Ulf Zettervall (M), Revisor
ulf.zettervall@sollentuna.se

Jan-Eric Nyberg (L), Revisor
jan-eric.nyberg@sollentuna.se

Nils-Åke Borgström (KD), Revisor
nils-ake.borgstrom@sollentuna.se

Magnus Brixarve (C), Revisor
lars.brixarve@sollentuna.se

Lilian Lama (S), Revisor
lilian.lama@sollentuna.se

Rosie Karlsson (MP), Revisor
rosie.karlsson@sollentuna.se

Revisionsrapporter 2022

Revisionsrapporter 2021

Alla förtroendevalda i Sollentuna kommun - Troman Publik

Mer läsning för dig