Till navigation Till innehåll (s)

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för hur kommunens mark och vattenområden ska planeras och användas med stöd i kommunens översiktsplan och detaljplaner.

Nämnden ansvarar också för: 

  • kommunens uppgifter när det gäller bland annat krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser
  • bygglov, rivningslov och marklov
  • genomförande av bygg-, rivnings- och markåtgärder
  • tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder enligt plan- och bygglagen
  • kommunens mät- och karttekniska uppgifter
  • namnsättning av vägar med mera

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. 

Ledamöter och ersättare för mandatperioden 2023-01-01 – 2023-12-31.

Samhällsbyggnadsnämnden

Moa Rasmusson (L), Ordförande
moa.rasmusson@sollentuna.se

Rickard Truedsson (M), 1:e vice ordförande
rickard.truedsson@sollentuna.se

Peter Godlund (MP), 2:e vice ordförande
peter.godlund@sollentuna.se

Marianne Lindmark Stjernswärd (M), Ledamot
marianne.lindmark.stjernsward@sollentuna.se

Per Gibson (L), Ledamot
per.gibson@sollentuna.se

Niclas Almlöv (C), Ledamot
niclas.almlov@sollentuna.se

Gunnar Lunnergård (KD), Ledamot
gunnar.lunnergard@sollentuna.se

Hanna Huseyin (S), Ledamot
hanna.huseyin@sollentuna.se

Cristian Roa Godoy (S), Ledamot
cristian.roa.godoy@sollentuna.se

Arne Nilsson (SD), Ledamot
arne.nilsson@sollentuna.se

Anna Emanuelsson (S), Ledamot
anna.emanuelsson@sollentuna.se

Peder Ekstrand (M), Ersättare
peder.ekstrand@sollentuna.se

Anders Hultkvist (M), Ersättare
anders.hultkvist@sollentuna.se

Kent Bengtsson (L), Ersättare
kent.bengtsson@sollentuna.se

Susan Silverberg (C), Ersättare
susan.silverberg@sollentuna.se

Thomas Sehlan (KD), Ersättare
kjell.sehlan@sollentuna.se

Jesper Jinesjö (), Ersättare
jesper.jinesjo@sollentuna.se

Pabla Araceli Zeledon Gonzalez (S), Ersättare
pabla.zeledon.gonzalez@sollentuna.se

Joakim Nordlund (MP), Ersättare
joakim.nordlund@sollentuna.se

Jan Holgersson (SD), Ersättare
jan.holgersson@sollentuna.se

Kaj Karlberg (S), Ersättare
kaj.karlberg@sollentuna.se

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun

Samtliga förtroendevalda i Sollentuna kommun - Troman Publik