Till navigation Till innehåll (s)

Frivilliga ResursGruppen FRG

Frivilliga resursgruppen (FRG) består av frivilliga som kommunledningen kan kalla in i utsatta lägen. Det kan till exempel vara vid en större olycka, kris, krig eller naturkatastrof.

Frivilliga Resursgruppen (FRG) är ett samarbete mellan kommunen och de frivilliga försvarsorganisationerna, med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

FRG kan ha väldigt varierande uppgifter. Exempel på insatser vid en krissituation är att:

  • Anordna en trygghetspunkt.
  • Bistå vid utrymning eller evakuering.
  • Sprida viktig information.
  • Praktiska uppgifter, till exempel hantera dricksvatten och reservkraft vid elavbrott.

FRG informerar även förebyggande om till exempel hemberedskap.

Frivilligt att gå med

FRG bygger helt på frivillighet, ingen jour eller tjänstgöringsplikt ingår. Alla över 18 år kan gå med i FRG och får då delta i en kostnadsfri grundkurs. Kursen följer Civilförsvarsförbundets kursplan.

I kursen ingår följande utbildning:

  • Första hjälpen.
  • Hjärt- och lungräddning.
  • Att möta människor i kris.
  • Organisera spontanfrivilliga.
  • Förebyggande brandskyddskunskap.

Efter genomförd utbildning skriver medlemmarna avtal med kommunen. Därefter erbjuds de fortbildning i bland annat ledarskap, första hjälpen, arbeta i stab och kriskommunikation.

Frivilliga Resursgruppen i SollentunaFrivilliga Resursgruppen i Sollentuna på Facebook

Sveriges civila krisberedskap - Civilförsvarsförbundet

Mer läsning för dig