Till navigation Till innehåll (s)
En svart kamin med en tänd brasa i ett ljust och luftigt rum. Under kaminen ligger några vedträn.
Eldstad

Installation eller ändring av eldstad

Om du vill installera en eldstad eller göra ändringar på en befintlig behöver du göra en anmälan. Om du ska bygga en ny skorsten behöver du söka bygglov om det påverkar byggnadens yttre utseende. Tänk på att du måste få startbesked innan du påbörjar installation eller ändring av eldstad.

Anmälan behövs alltid

Du behöver göra en anmälan om du vill

  • installera någon form av eldstad eller skorsten
  • göra en större förändring av befintlig eldstad eller skorsten/rökkanal, till exempel genom att installera eller byta braskassett.

Boverket har tagit fram allmänna råd med exempel på vad som är väsentlig ändring av eldstad och rökkanal. 
Kaminer, Boverket 

Du behöver alltid bygglov om du vill

  • bygga en ny skorsten eller rökkanal med stor påverkan på byggnadens karaktär. Till exempel om du vill lägga en rökkanal utanpå fasaden eller skorstenen är väldigt stor eller hög i förhållande till byggnaden.

Allt du behöver veta om anmälan för eldstad

Handläggningstid: ca 2 - 4 veckor
Kostnad: ca 3000 - 4000 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du för din anmälan 

  • anmälan via e-tjänst
  • plan- och fasadritning
  • prestandadeklaration
  • förslag på kontrollplan.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 5 steg avklarade