Till navigation Till innehåll (s)

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige för mandatperioden 2022-10-17 – 2026-10-14

Kommunfullmäktige

Bo Halbert (M), Ordförande
bo.halbert@sollentuna.se

Oscar Berggren (C), 1:e vice ordförande
oscar.berggren@sollentuna.se

Richard Meyer (S), 2:e vice ordförande
richard.meyer@sollentuna.se

Henrik Thunes (M), Ledamot
henrik.thunes@sollentuna.se

Soley Aksöz Lithborn (M), Ledamot
soley.aksoz-lithborn@sollentuna.se

Rebecca Nordin Vainio (M), Ledamot
rebecca.nordin.vainio@sollentuna.se

Åsa Söderbergh (M), Ledamot
asa.soderbergh@sollentuna.se

Oscar Nyströmer (M), Ledamot
oscar.nystromer@sollentuna.se

Veronica Liedberg (M), Ledamot
veronica.liedberg@sollentuna.se

Rickard Truedsson (M), Ledamot
rickard.truedsson@sollentuna.se

Malin Barthelson (M), Ledamot
malin.barthelson@sollentuna.se

Benkt Kullgard (M), Ledamot
benkt.kullgard@sollentuna.se

Carl Joelsson (M), Ledamot
carl.joelsson@sollentuna.se

Maria Stockhaus (M), Ledamot
maria.stockhaus@sollentuna.se

Birgitta Schwinn (M), Ledamot
birgitta.schwinn@sollentuna.se

Latifeh Amiri (M), Ledamot
sedigheh.amiri@sollentuna.se

Jonas Syrén (M), Ledamot
jonas.syren@sollentuna.se

Britt-Inger Kajnäs (M), Ledamot
britt-inger.kajnas@sollentuna.se

Folke Anger (M), Ledamot
folke.anger@sollentuna.se

Anastasia Sofla (M), Ledamot
anastasia.sofla@sollentuna.se

Tommy Höijer (M), Ledamot
tommy.hoijer@sollentuna.se

Anton Lindgren (S), Ledamot
anton.lindgren@sollentuna.se

Swapna Sharma (S), Ledamot
swapna.sharma@sollentuna.se

Gunilla Hultman (S), Ledamot
gunilla.hultman@sollentuna.se

Roger Sjöberg (S), Ledamot
roger.sjoberg@sollentuna.se

Katarina Roa Godoy (S), Ledamot
marcia.roa.godoy@sollentuna.se

Oscar Karlsson Martinpelto (S), Ledamot
oscar.karlsson.martinpelto@sollentuna.se

Britt Stålhandske (S), Ledamot
britt.stalhandske@sollentuna.se

Micael Lénström (S), Ledamot
micael.lenstrom@sollentuna.se

Hanna Amin (S), Ledamot
hanna.amin@sollentuna.se

Casper Widmark (S), Ledamot
casper.widmark@sollentuna.se

Anne Marie Leijon (S), Ledamot
anne.leijon@sollentuna.se

Juwanro Haddad (S), Ledamot
juwanro.haddad@sollentuna.se

Anna Vikström (S), Ledamot
anna.vikstrom@sollentuna.se

Per Malmquist (S), Ledamot
per.malmquist@sollentuna.se

Irené Österberg (S), Ledamot
irene.osterberg@sollentuna.se

Anders Fridfelt (S), Ledamot
anders.fridfeldt@sollentuna.se

Anna-Lena Johansson (L), Ledamot
anna-lena.johansson@sollentuna.se

Moa Rasmusson (L), Ledamot
moa.rasmusson@sollentuna.se

Henrik Thureson (L), Ledamot
henrik.thureson@sollentuna.se

Anders Ekberg (L), Ledamot
anders.ekberg@sollentuna.se

Per Gibson (L), Ledamot
per.gibson@sollentuna.se

Anna Juhlin (C), Ledamot
anna.juhlin@sollentuna.se

Jonas Riedel (C), Ledamot
jonas.riedel@sollentuna.se

Elizabeth Dacey-Fondelius (C), Ledamot
elizabeth.dacey-fondelius@sollentuna.se

Josefin Silverfur (C), Ledamot
josefin.silverfur@sollentuna.se

Bo Ehlin (SD), Ledamot
bo.ehlin@sollentuna.se

Arne Nilsson (SD), Ledamot
arne.nilsson@sollentuna.se

Monika Brodzinska (SD), Ledamot
monika.brodzinska@sollentuna.se

Jan Holgersson (SD), Ledamot
jan.holgersson@sollentuna.se

Per Eric Lundgren (SD), Ledamot
pereric.lundgren@sollentuna.se

Luz Maria Corzo Gonzalez (V), Ledamot
luz.corzo.gonzalez@sollentuna.se

Maria Wånggren Sallah (V), Ledamot
maria.wanggren.sallah@sollentuna.se

Mia Mulder (V), Ledamot
mia.mulder@sollentuna.se

Francisco Corzo Franken (V), Ledamot
francisco.corzo.franken@skab.se

Peter Godlund (MP), Ledamot
peter.godlund@sollentuna.se

Ingrid Måhl (MP), Ledamot
ingrid.mahl@sollentuna.se

Reza Etemad (MP), Ledamot
reza.etemad@sollentuna.se

Thomas Nyman (KD), Ledamot
thomas.nyman@sollentuna.se

Towe Ireblad (KD), Ledamot
towe.ireblad@sollentuna.se

Erik Elverö (KD), Ledamot
erik.elvero@sollentuna.se

Peder Ekstrand (M), Ersättare
peder.ekstrand@sollentuna.se

Olof Hjelm (M), Ersättare
olof.hjelm@sollentuna.se

Magnus Åkerlind (M), Ersättare
magnus.akerlind@sollentuna.se

Niclas Andersson (M), Ersättare
niclas.andersson@sollentuna.se

Karl-Evert Wannberg (M), Ersättare
karl-evert.wannberg@sollentuna.se

Yvonne Simholm (M), Ersättare
iovka.simholm@sollentuna.se

Irina Alewert (M), Ersättare
irina.alewert@sollentuna.se

Michael Bergman-Olson (M), Ersättare
michael.bergman-olson@sollentuna.se

Roland Jigert (M), Ersättare

Anesa Dzamastagic (M), Ersättare
anesa.dzamastagic@sollentuna.se

Siv Enström (S), Ersättare
siv.enstrom@sollentuna.se

Kari Nortemo (S), Ersättare
kari.nortemo@sollentuna.se

Freddie Lundqvist (S), Ersättare
freddie.lundqvist@skab.se

Elin Stålhandske (S), Ersättare
elin.stalhandske@sollentuna.se

Johan Nybom (S), Ersättare
karl.nybom@sollentuna.se

Monika Hammarström (S), Ersättare
monika.k.hammarstrom@sollentuna.se

Robin Sjöberg (S), Ersättare
carl.sjoberg@skab.se

Ann-Marie Ek (S), Ersättare
ann-marie.ek@sollentuna.se

Gunnar Lamin (S), Ersättare
per.lamin@sollentuna.se

Abdulkadir Bulhan (L), Ersättare
abdulkadir.bulhan@sollentuna.se

Hanna Clerkestam (L), Ersättare
hanna.clerkestam@sollentuna.se

Ola Persson (L), Ersättare
ola.persson@sollentuna.se

Jakob Hildingsson (C), Ersättare
jakob.hildingsson@sollentuna.se

Paulina Pyhäjärvi (C), Ersättare
paulina.pyhajarvi@sollentuna.se

Anders Pettersson (C), Ersättare
anders.pettersson@sollentuna.se

Jan Rolf Alvarsson (SD), Ersättare
jan.alvarsson@sollentuna.se

Robert Appelfeldt (SD), Ersättare
robert.appelfeldt@sollentuna.se

Jörgen Arvidsson (SD), Ersättare
jorgen.arvidsson@sollentuna.se

Britt-Marie Danestig (V), Ersättare
britt-marie.danestig@sollentuna.se

Nika Rasmussen (V), Ersättare
nika.rasmussen@sollentuna.se

Joakim Nordlund (MP), Ersättare
joakim.nordlund@sollentuna.se

Eje Sandberg (MP), Ersättare
nils.sandberg@sollentuna.se

Carlos Romero Flores (KD), Ersättare
carlos.romero@skab.se

Angelika Lang (KD), Ersättare
angelika.lang@sollentuna.se

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun

Alla förtroendevalda i Sollentuna kommun - Troman Publik

Mer läsning för dig