Till navigation Till innehåll (s)
Inglasade balkonger på ett flerbostadshus
Ändringar

Inglasad balkong

Om du vill glasa in en befintlig balkong behöver du bygglov. Du behöver även tillstånd från din bostadsrättsförening eller hyresvärd.

Bygglov behövs alltid

Du behöver alltid bygglov om du vill

  • glasa in en balkong på ett flerbostadshus
  • göra en större ändring av utseendet på en eller flera balkonger, som att byta ut fronter till annan färg eller annat material.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner!

Allt du behöver veta om bygglov för inglasad balkong

Handläggningstid: ca 2 - 5 veckor
Kostnad: ca 2000 - 6800 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • ansökan via e-tjänst
  • förslag till kontrollplan
  • situationsplan på en tomtkarta
  • byggnadsritningar för den aktuella åtgärden, som plan-, och fasadritningar
  • tillverkarens specifikation av inglasningen.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

  • utlåtande från sakkunnig inom brand.

Vi hjälper dig - följ checklistan 

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 8 steg avklarade