Till navigation Till innehåll (s)
Barn med ryggsäck vid isen

Stöd till barn, unga och deras familjer

Som familj kan ni råka ut för olika svårigheter och problem. Kommunen kan ge stöd och hjälp om det behövs.

Olika sorters stöd och hjälp

 • Orosanmälan för barn och unga

  Om du är orolig för att ett barn eller ungdom far illa bör du kontakta socialkontoret.

 • Ensamkommande barn och ungdomar

  Varje år kommer det barn och unga under 18 år till Sverige för att söka asyl. Om de inte har någon förälder eller annan vårdnadshavare med sig räknas de som ensamkommande barn.

 • Familjerådgivning

  Om du befinner dig i en relationskris kan du vända dig till Familjerådgivningen. De har fokus på parrelationen och kan ge vägledning.

 • Familjerätt

  Till oss vänder man sig för att bekräfta föräldraskapet till ett barn. Man vänder sig till oss om man vill adoptera eller behöver hjälp att komma överens om vårdnad, boende och umgänge för barnen. 

 • Familjecentraler

  På familjecentralerna finns barnavårdscentral, öppen förskola och föräldrastöd i samma lokaler. Vi har nära samarbete med Mama Mia Hera barnmorskor.

 • Familjehem och kontaktfamilj

  Ibland kan det finnas behov av stöd utanför det egna hemmet. Det kan bli aktuellt att bo i ett familjehem eller en kontaktfamilj som bidrar till att utöka ett barns nätverk. Annat stöd kan vara en kontaktperson/medmänniska som ger...

 • Föräldrastöd

  Få stöd och vägledning från kommunen för att hitta vägen i ditt föräldraskap - enskilt eller i grupp.

 • Stöd till barn och unga

  Om du är orolig över något, till exempel problem i familjen, är du alltid välkommen att höra av dig till socialkontorets mottagning för barn och unga. Du kan också vända dig till ungdomsmottagningen i Sollentuna eller någon av de...