Till navigation Till innehåll (s)

Fältgrupper i Sollentuna

I Sollentuna finns  olika fältgrupper som arbetar på offentliga platser för att ge stöd och hjälp till både barn, ungdomar och vuxna.

Mobila Fritidsledare

Våra mobila fritidsledare arbetar relationsskapande och vill hjälpa till att ge barn och unga en meningsfull fritid. De möter ungdomar i det offentliga rummet och andra miljöer där unga befinner sig.

Mobila Fritidsledarnas uppdrag

De mobila fritidsledarna är ett team på fem individer, alla med olika spetskompetenser, som jobbar relationsskapande och främjande i hela Sollentuna kommun. Syftet med vårt uppdrag är att ge barn och unga, mellan 13-18 år, en meningsfull fritid. Vi möter ungdomar där de är – på deras arena och på deras villkor. För oss är ungdomsdelaktigheten ytterst viktig, därför ser vi till att ta beslut tillsammans med dem och inte åt dem. Mobila fritidsledarna tillhör samma enhet som Sollentunas fritidsgårdar.

Så här jobbar mobila fritidsledarna

De mobila fritidsledarna jobbar vardagar mellan kl. 10.00-22.00 och helger kl. 16.00-01.00. Det gäller även helgdagar. Vid behov förlänger de sina arbetspass, som exempelvis under Valborg.

  • Uppsökande
  • Coachande och motiverande samtal
  • Behovs- och aktivitetsbaserat genom spontanaktiviteter, olika projekt och fokusgrupper
  • Samverkan med föreningsliv, föräldrar, myndigheter, skolor m.m.
  • Sociala medier

Fältteamet

Fältteamet finns för att stödja både ungdomar och föräldrar. Du som är ung kan vända dig till oss om du behöver prata med en vuxen. Du som är förälder kan vända dig till oss om du är orolig för antingen ditt eget barn eller för någon annans barn.

Fältteamets uppdrag

Fältteamet i Sollentuna består av fem socialsekreterare. Vår uppgift är att ge stöd till ungdomar i åldern 10-18 år och deras föräldrar. Vi arbetar för att förebygga kriminalitet, våld, missbruk och andra sociala problem.

Så här jobbar fältteamet

Fältteamet arbetar förebyggande och uppsökande i offentliga ungdomsmiljöer såsom på fritidsgårdar, i utemiljöer och på skolor. Vi arbetar uppsökande både dag- och kvällstid.

  • Vi samarbetar med fältfritidsledare, socialtjänst, polisen, skolor och fritidsgårdar och andra viktiga personer i ungdomars närhet.
  • Vi förmedlar stöd och kan hänvisa vidare till exempelvis Mini-Maria, Familjecentralen eller Ungdomsmottagningen.
  • Fältteamet kan vid behov ha enskilda uppföljande kontakter och samtal med ungdomar – ibland även tillsammans med föräldrar.
  • Vi deltar så ofta vi kan i föräldramöten och kan även sammankalla till föräldramöten när det finns oro kring en ungdomsgrupp.

Tystnadsplikt

Relationen till ungdomarna bygger på frivillighet, förtroende och respekt för ungdomens integritet. Därför har vi har tystnadsplikt. Vi bryter endast tystnadsplikten om vi upplever att en ungdom kan fara illa. Vid oro för en ungdom tar vi i första hand kontakt med föräldrarna. 

Du som är ung

Du som är ung kan kontakta oss om du vill prata med en vuxen och inte vet vart du ska vända dig. Du kan till exempel ha funderingar eller känna oro för relationer, skolan, alkohol, sex eller din familjesituation. Du kan även kontakta oss om du är orolig för en kompis. Om du behöver mer stöd än vi kan ge hjälper vi dig att få kontakt med rätt person. 

Du som är förälder

Du som är förälder kan kontakta oss  om du till exempel känner oro för ditt eget, eller någon annans barn. Du kanske vill ha kontakt med andra tonårsföräldrar. Kanske känner du till miljöer där det förekommer alkohol eller droger bland ungdomar i kommunen. Eller om du har andra frågor eller funderingar om situationen för ungdomar i Sollentuna.

Kontakt

Kontakta mobila fritidsledarna

• Telefon: 08-579 233 00
• E-post: mobila.fritidsledarna@sollentuna.se

Kontakta fältteamet

Följ oss gärna på sociala medier

Om du vill läsa mer om aktuella aktiviteter kan du besöka fältgruppernas sociala medier.

Mobila fritidsledarnas FacebooksidaMobila fritidsledarnas InstagramFältteamets FacebooksidaFältteamets Instagram

 

 

Mer läsning för dig