Till navigation Till innehåll (s)

Radon

Radon kommer oftast från marken och berggrunden. Radon kommer in i byggnader genom sprickor och otätheter i grunden eller där el, vatten och avlopp går in i byggnaden. Radon kan också komma från blåbetong som tillverkades 1929–1975. Välfungerande ventilation kan minska radonhalten.

Radon kan också komma från dricksvattnet men vårt kommunala dricksvatten i Sollentuna är inte radonhaltigt. Har du egen brunn kontrollerar du själv radonhalten i ditt vatten.

Referensvärdet för radon är 200 Bq/m3 för bostäder och lokaler för allmänna ändamål.

Mätning av radon i hus

Det är luften inne i huset som ger de mätvärden du ska ta hänsyn till. Det är viktigt att komma ihåg att mätvärdena kan variera mellan närstående hus eller lägenheter. Bland annat byggnadsteknik, byggnadstekniskt utförande och ventilation bidrar till att radonhalten inomhus varierar från hus till hus inom samma område, eller bostad till bostad inom samma fastighet. Det säkraste sättet att ta reda på radonhalten i din bostad är därför att mäta.

Radonhalten i en byggnad behöver mätas var tionde år, eller i samband med större renoveringar, för att se till att halten inte överstiger ett värde på 200 Becquerel/m³. Som fastighetsägare är du ansvarig för att göra mätningar och att ta till åtgärder om det behövs.

Radon mäts under minst två månader mellan oktober till april. Mätning kan därför beställas från oktober till slutet på februari. Det vanligaste sättet att mäta radon i hus är långtidsmätning med spårfilmsdosor och du kan enkelt göra det själv. På Swedacs webbplats kan du söka bland ackrediterade företag som arbetar med radonmätningar och åtgärder mot höga radonhalter.

Beställ mätningsdosor via Swedac

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd ansvarar för radontillsynen i kommunen. Har du frågor angående radon eller vill ta reda på om radonmätning har genomförts på en specifik fastighet kontakta:

mkn@sollentuna.se

Mer information om radon finns på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Mer läsning för dig