Till navigation Till innehåll (s)

Anmäla att någon far illa

I vissa fall är en persons missbruk sådant att han eller hon utsätter sig själv eller någon närstående för allvarlig fara, men trots det inte vill ha vård.

Anmälan

En anmälan att någon far illa av sitt missbruk kan göras till kontaktcenter på

  • 08-579 210 00

Vård med tvång

Efter en anmälan gör socialkontoret en bedömning om det kan finnas skäl att den anmälde behöver vårdas med tvång. Socialtjänsten har då en skyldighet att utreda personens missbruk.

Socialsekreteraren utreder oavsett om den anmälde personen medverkar till utredningen eller inte. Om riskerna med ett fortsatt missbruk är för stora och personen inte frivilligt vill ha vård är socialtjänsten skyldig att ingripa.