Till navigation Till innehåll (s)

Leva hållbart

För att nå målet och skapa ett Sollentuna som inte tär på jordens resurser måste vi hjälpas åt. Att skydda miljön och motverka klimatförändringar är en stor och svår fråga, där vi alla kan bidra på olika sätt. Kommunen arbetar för att du som bor här ska kunna leva så hållbart som möjligt.

Spara vatten

Det är viktigt att hushålla med vattnet. Att framställa dricksvatten kräver både energi och kemikalier. Därför är det bra om du är sparsam med vattnet även under perioder då det finns gott om vatten. 

Några exempel på hur du kan spara på vattnet

  • Duscha istället för att bada och stäng av vattenkranen när du tvålar in dig.
  • Ställ in en kanna med vatten i kylen så slipper du spola tills vattnet blir kallt varje gång du vill dricka.
  • Spola endast toaletten när du använt den, inte bara för att spola ner snytpapper. Tvätta endast fulla tvättmaskiner och diskmaskiner och undvik att tvätta kläder i onödan.
  • Diska/skölj inte under rinnande vatten, tappa upp en diskbalja och diska större volymer åt gången.

Sollentunas vatten

Livsmedelsverket - spara vatten

För en giftfri miljö och renare vatten

Kemikalier finns överallt i vår närhet – i möbler, kläder, hygienprodukter, elektronik, plast och bilar. En del kemikalier kan vara skadliga för människor och miljön. Om de inte hanteras på rätt sätt blir de kvar i vårt ekosystem och kan påverka både dig och framtida generationer.

Vi kan se att användningen och spridningen av kemikalier ökar. Det märks bland annat i Käppalaförbundets reningsverk, som renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm.  Var försiktig när du hanterar produkter som innehåller mycket kemikalier och läs på förpackningen hur de ska hanteras. Släng aldrig farliga kemikalier i soporna eller avloppet, utan använd våra återvinningscentraler. Om du inte kan åka till en så finns en mobil ÅVC. 

Bidra till ett renare vatten

  • Undvik bekämpningsmedel i trädgården.
  • Lämna in läkemedelsrester till apoteket.
  • Lämna in överblivna och gamla lösningsmedel och färger till din miljöstation.
  • Tvätta bilen på en biltvätt eller i en gör-det-själv-hall, som renar vattnet. Tvättar du bilen på gatan hamnar kemikalierna direkt i dagvattnet och vidare ut i våra sjöar.
  • Var sparsam med bekämpningsmedel och gödsel i trädgården och led om möjligt ut regnvatten på din gräsmatta. Vattnet bär med sig allt som kommer i dess väg och tillslut hamnar det i en sjö eller i havet.

Tvätta bilen

Käppalaverket - miljötips till hushåll

SEOM - mobila återvinningscentralen

Matavfall och matsvinn

Matavfall och matsvinn är olika saker. Matavfall är det avfall som är oundvikligt, till exempel äggskal och kaffesump. Matsvinn däremot är den mat som slängs i onödan och hade kunnat ätas om det hade behandlats på rätt sätt.

Vinn med minskat svinn

Ungefär var femte matkasse vi handlar hem slängs i soporna, så det finns vinster att göra för såväl miljön som ekonomin och hälsan. Genom att planera inköp noga och göra matlådor att frysa in, när det blir mat över, kan du minska svinnet.  Kom ihåg att Bäst före-datum är satt med marginal – titta, smaka och lukta på maten istället och se över temperaturen i kylen, mat håller längre i lägre temperatur.

Livsmedelsverket - minska matsvinnet

Minska partiklarna i luften

Partiklar vi andas in kan ge upphov till bland annat hjärt-kärlsjukdomar, luftvägssjukdomar och cancer och förkortar livet för tusentals människor. 

För att hjälpa till att minska partiklarna i luften kan du till exempel använda dubbfria vinterdäck, köra mjukt (så kallad EcoDriving) och undvika att elda för ofta i öppna spisen/kaminen. I Sollentuna gäller trivseleldning (max 4 timmar vid max 2 tillfällen per vecka).

Varför är dubbdäck så skadliga?

Dubbdäcken river upp skadliga partiklar från vägbanan, ca 10 gånger mer än dubbfria vinterdäck. Tillsammans med hastighet och trafikmängd är dubbdäck det som har störst betydelse för hur mycket skadliga partiklar vi släpper ut i luften. 

Trafikverket - om luftföroreningar

Mer läsning för dig