Till navigation Till innehåll (s)

Lovskolan i Sollentuna

Elever i årskurs 8-9 och som riskerar att inte få godkänt betyg får delta i undervisning även när det är skollov. Ta kontakt med ditt barns skola om du vill att ditt barn ska delta i lovskolan.

Lovskola är inte obligatoriskt utan något som skolor ska erbjuda om behov finns. Lovskola erbjuds av de kommunala skolorna. 

Kommunala lovskolan

Sollentuna kommun arrangerar lovskola den 14-28 juni för de elever som går i den kommunala skolan. Antagningsbesked skickas ut senast under vecka 23. Lovskolan riktar sig till elever som riskerar eller har underkänt i matematik, svenska, SVA eller engelska och går åk 8-9. Även elever i åk 6-7 kan söka och de antas i mån av plats.

Lovskolan är frivillig och ansökan görs av undervisande lärare med vårdnadshavares godkännande. Obs, i och med att man antas till lovskola omfattas eleven av skollagen och närvaroplikt gäller. Kontakta ditt barns skola för mer information.

Lovskola 2023 Edsbergsskolan

Schema 14-28 juni. Ledigt 24 juni

Måndag - fredag

Tid

Ma

SVA

En

Sv

9.00 - 12.00

C 22

C 35

C 21

C 31

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

13.00 - 16.00

C 22

C 35

C 21

C 31

Fristående skola

Elever i fristående skolor hänvisas till sin skola. Huvudmän är skyldiga att erbjuda lovskola till elever i åk 8 och 9 under vissa förutsättningar. Det är bra att du som vårdnadshavare kontaktar den enskilda huvudmannen för att höra efter hur man organiserar sin lovskola.

Huvudmän som arrangerar lovskola har rätt till ersättning från kommunen. Ansökan om ersättning görs på blanketten ”Redovisningsblankett för lovskola”. Den ska skickas in senast den 1 oktober. 

Redovisningsblankett för lovskola

Skolverkets information om lovskola