Till navigation Till innehåll (s)

Avfall

Du som transporterar avfall yrkesmässigt behöver ansöka om tillstånd eller anmäla det till Länsstyrelsen. Det kan gälla kylfirma och elbutiker med flera. Mellanlagring av farligt avfall ska du anmäla till kommunen.

På länsstyrelsens webbsida hittar du information om hur du gör en anmälan och ansöker om tillstånd. Här finns frågor och svar om transport av avfall och andra tillstånd som kan behövas.

Länsstyrelsen 

Taxor och avgifter

Tveka inte att ringa Kontaktcenter om du har frågor om avfallstransporter.

Rapportera till nationellt register

Du som hanterar farligt avfall ska rapportera in dina uppgifter till ett nytt nationellt register. Syftet är att grunda en cirkulär ekonomi och se till att avfallet hanteras på ett säkert sätt. Alla medlemsstater ska inrätta ett elektroniskt register. Det ger oss bra kontroll och möjlighet att spåra.

Rapportera in avfall till registret - e-tjänst

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall. Det kan vara elektronik, lysrör och olika rester av färg och kemikalier. Avfallet kan vara brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Läs mer på Naturvårdsverkets webbsida:

Ny rapportering av avfall

Vägledning om farligt avfall

Frågor och svar om nya avfallsregistret för farligt avfall

Produkt eller avfall, Kemikalieinspektionen

Mellanlagring av farligt avfall

Du som ska mellanlagra farligt avfall måste anmäla det till miljö- och klimatnämnden. Om det handlar om att avfall som uppkommer i den egna verksamheten krävs ingen anmälan. Detta gäller exempelvis bilverkstäder och mindre industrier.

  • Avfall som uppkommer någon annanstans och som lagras i den egna verksamheten ska anmälas.
  • Miljöskyddsenheten har tillsyn. Det innebär att vi kan inspektera din verksamhet och ställa krav om du inte uppfyller kraven.

 

Mer läsning för dig