Till navigation Till innehåll (s)

Digitala lås

Med ett digitalt lås ökar din trygghet. Din hemtjänstpersonal behöver inte ha med sig nyckel utan kan öppna dörren med sin mobil. Det fungerar som en slags "digital legitimation" och gör även att personalen kan hjälpa dig snabbare om du larmar.

Vad är ett digitalt lås?

Du som bor i Sollentuna och har, eller ska få, hemtjänst eller trygghetslarm får också ett digitalt låsvred för att öka din trygghet. Du betalar ingenting för låsvredet eller monteringen. Med ett digitalt lås använder du din dörr precis på samma sätt som du gör idag. Du använder samma nycklar och öppnar och låser på samma sätt. Den enda skillnaden är att ett nytt låsvred kommer att monteras på insidan av din dörr. Det öppnas med hjälp av behörig hemtjänstpersonals mobiltelefon.  Du betalar ingenting för låsvredet eller monteringen.

Se en kort film om hur låset fungerar på Youtube

Fördelar med det digitala låset

  • Det ökar din trygghet – när hemtjänstpersonalen öppnar dörren med sin mobiltelefon registreras vem som kommit, när och hur länge personen stannat hos dig. Därför fungerar mobilen även som en form av ”digital legitimation”.
  • Hemtjänstpersonalen kan komma snabbare – eftersom hemtjänsten inte behöver ta med sig nyckel, kan de komma snabbare till dig om du larmar.
  • Den digitala nyckeln är säkrare än en vanlig nyckel – den går inte att kopiera eller tappas bort på samma sätt som en vanlig nyckel.

Hög säkerhet och integritet

Den digitala nyckeln har ett mycket starkt skydd mot intrång. Tekniken är mycket säker och används i flera andra kommuner Endast behörig personal kan öppna din dörr och de måste stå intill din dörr för att kunna öppna den. Från utsidan syns det inte att ett digitalt låsvred är installerat.

Montering

Monteringen görs av företaget Anooni AB.  De byter ut ditt nuvarande låsvred mot ett från företaget Phoniro. Ditt gamla låsvred förvaras och sätts tillbaka vid behov, till exempel om du flyttar. Monteringen tar cirka 30 minuter. 

I god tid innan ditt låsvred ska monteras kommer vi att kontakta dig.

Kontakta oss vid frågor

Sollentuna kommun

08-579 210 00 
kontaktcenter@sollentuna.se

Anooni AB

08-518 177 50
sollentuna@anooni.com

Information till fastighetsägare

Mer läsning för dig