Till navigation Till innehåll (s)

Teknisk handbok

Sollentuna kommun har tagit fram en teknisk handbok som kan användas av konsulter, projektörer och personal. Syftet är att enklare kunna ställa krav på den allmänna infrastrukturen och att säkerställa en mer enhetlig standard.

Sollentuna kommun växer och nya byggprojekt tillkommer på flera platser i kommunen. För att enklare kunna ställa krav på den allmänna infrastrukturen och att säkerställa en mer enhetlig standard har kommunen nu tagit fram en teknisk handbok. Den tekniska handboken kan användas av konsulter, projektörer och personal. Den ska hållas levande och tjänstemän inom Samhällsbyggnadsavdelningen har ansvar för revideringar.

Teknisk handbok ska inte förhindra nya tekniska lösningar

Den tekniska handboken syftar inte till att förhindra eller försvåra nya tekniska lösningar. Om andra lösningar än de som visas i handboken kan vara tillförlitliga bör dessa övervägas. I varje enskilt fall ska dock funktionen säkerställas.  Krav gällande myndighetsutövning såsom till exempel trafikanordningsplaner (TA-planer), schakttillstånd och transportdispenser under kapitel 3.4-6 kan rimligen ej frångås medan teknisk standard och lösning kan diskuteras.

De tre första kapitlen i handboken är allmänna och gäller alla teknikområden. Därefter anges tekniska krav för olika teknikområden i separata kapitel. Handboken ligger som bilagor på denna sida, uppdelade efter kapitel.

Teknisk handbok, SEOM

Mer läsning för dig